Varainsiirtovero

Varainsiirtovero: Veronlisäys suorituksen viivästyessä ›

Joudunko maksamaan veronlisäystä, jos maksan varainsiirtoveron myöhässä? Säädetyn viimeisen maksupäivän jälkeen varainsiirtoverolle on maksettava veronlisäystä. Varainsiirtovero on maksettava arvopaperien luovutuksesta viimeistään 2 kuukauden ja kiinteistöjen luovutuksesta viimeistään 6 kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä. Jos veronlisäystä ei makseta oma-aloitteisesti yhdessä muun veron kanssa, verovirasto perii veronlisäyksen erikseen. Jos varainsiirtoveron joutuu maksamaan korotettuna lainhuudon hakemisen laiminlyönnin vuoksi, ei Lue lisää ›

Varainsiirtovero: Varainsiirtoveronalaiset arvopaperit ›

Mitkä ovat varainsiirtoveron alaiset arvopaperit? Varainsiirtoveroa on maksettava osakkeen ja sen väliaikaistodistuksen luovutuksesta. Taloudellisen yhteisön osuustodistus, säästöpankkien kantarahastotodistus ja osuuspankkien sijoitusosuustodistus ovat kaupankäynnin kohteena myös varainsiirtoveron alaisia. Varainsiirtoveroa on maksettava myös sellaisen yhteisön antamasta velkakirjasta, jossa korko määräytyy yhteisön toiminnan tuloksen tai osingon suuruuden mukaan taikka joka oikeuttaa osallisuuteen vuosivoitosta tai ylijäämästä. Edellä mainittujen arvopaperien Lue lisää ›

Varainsiirtovero: Varainsiirtoveron suorittaminen ›

Milloin on suoritettava varainsiirtoveroa? Varainsiirtoveroa on suoritettava kiinteistön ja arvopaperin omistusoikeuden luovutuksesta. Maksuvelvollinen on luovutuksensaaja eli yleensä ostaja. Arvopaperipörssissä tehdyistä kaupoista julkisilla arvopapereilla ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa. Kokonaan vastikkeettomista lahjaan, perintöön, testamenttiin, ositukseen ja yhteisomistussuhteen purkamiseen perustuvista kiinteistön tai arvopaperin saannoista ei myöskään tarvitse varainsiirtoveroa maksaa. Vakituisen ensiasunnon hankinnasta ei varainsiirtoveroa tarvitse maksaa, jos verovapauden Lue lisää ›

Varainsiirtovero: Varainsiirtoveron maksuaika ›

Mikä varainsiirtoveron maksuaika on? Arvopaperien luovutuksista varainsiirtovero on maksettava ja varainsiirtoveroilmoitus verotoimistolle annettava 2 kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä. Ilmoituksen antamisen yhteydessä on esitettävä kuitti maksetusta verosta ja luovutussopimus. Asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden luovutuksista vero on suoritettava kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Veron suorittaminen on edellytyksenä sille, että luovutuksensaaja voidaan merkitä mainittujen osakkeiden haltijaksi asunto-osakeyhtiön osakeluetteloon. Lue lisää ›

Varainsiirtovero: Uuden asunto-osakkeen luovutus ›

Uuden asunto-osakkeen luovutus ja varainsiirtovero? Jos ostat uuden asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet, sinun on 2 kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä maksettava varainsiirtovero ja tehtävä ilmoitus varainsiirtoverosta kotikuntasi verotoimistolle. Verotoimistolle pitää varainsiirtoveroilmoituksen yhteydessä esittää kuitti maksetusta varainsiirtoverosta sekä luovutussopimus. Kysymyksessä on uuden asunnon luovutus, kun perustajaosakas rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen luovuttaa asunto-osakkeen toiselle. Jos samalla kertaa luovutetaan Lue lisää ›

Varainsiirtovero: Osake tai muu arvopaperi ›

Paljonko on osakkeesta tai muusta arvopaperista suoritettavan varainsiirtoveron määrä? Arvopaperin omistusoikeuden luovutuksesta on maksettava varainsiirtoveroa 2,0 % luovutussopimukseen merkitystä kauppahinnasta. Jos ei ole rahamääräistä kauppahintaa, varainsiirtovero on maksettava muun luovutussopimuksessa sovitun vastikkeen arvosta. Muun vastikkeen arvosta on hankittava veroviraston lausunto. Jos vaihdat arvopapereita, on molemmista luovutuksista maksettava varainsiirtovero. Kumpikin luovutuksensaaja maksaa tällöin varainsiirtoveron omasta saannostaan, Lue lisää ›

Varainsiirtovero: Maataloustoiminta voi olla varainsiirtoverovapaata ›

Onko maatalouden harjoittajat vapaita varainsiirtoverosta? Maatilatalouden harjoittajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa saannostaan ensinnäkin silloin, jos luovuttajana on valtio ja luovutus tapahtuu maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain tai kolttalain mukaisiin tarkoituksiin. Toiseksi varainsiirtoverovapauden voi saada, jos luovutuksensaajalle on myönnetty maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain tai maaseutuelinkeinojen rahoituslain tai porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukainen laina Lue lisää ›

Varainsiirtovero: Kiinteistön saannon lainhuuto ›

Mitä jos kiinteistön edellinen omistaja ei ole huudattanut saantoaan? Varainsiirtoveron aiheuttamiin yllätyksiin lainhuutoa haettaessa kannattaa varautua, jos edellinen kiinteistösi omistaja ei ollut hakenut lainhuutoa saannolleen. Uusi omistaja on vastuussa varainsiirtoveron suorittamisesta niistä luovutuksista, jotka on tehty lainhuuto- tai kirjaamishakemusta edeltävien 10 vuoden aikana. Jos tositteita varainsiirtoveron maksusta ei ole aikaisempien luovutussopimusten liitteinä, uusi omistaja joutuu Lue lisää ›

Varainsiirtovero: Kiinteistön luovutus ›

Millaisista luovutuksista on maksettava kiinteistön varainsiirtovero? Itsenäisen kiinteistön lisäksi kiinteistönä varainsiirtoverotuksessa pidetään kiinteistön määräosaa tai määräalaa sekä sellaista määräaikaista vuokraoikeutta, jonka haltija on velvollinen hakemaan oikeutensa kirjaamista. Kirjaamisvelvollisuus on olemassa, jos vuokraoikeus voidaan siirtää kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta ja vuokra-alueella on tai sille saadaan rakentaa vuokralaiselle kuuluvia rakennuksia. Myös kiinteistön käyttöä pysyvästi palvelevaa rakennusta ja Lue lisää ›

Varainsiirtovero: Kiinteistökauppa ›

Paljonko kiinteistön ostajan pitää maksaa varainsiirtoveroa ja missä ajassa? Kiinteistöjen luovutuksissa varainsiirtovero on 4 % luovutussopimukseen merkitystä kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta ja se on oma-aloitteisesti maksettava ennen lainhuudon tai muun kirjaamisen hakemista. Jos on sovittu muusta kuin rahamääräisestä vastikkeesta, on sen arvosta hankittava veroviraston lausunto. Lainhuutoa ei myönnetä, jos varainsiirtovero on maksamatta. Lainhuutoa ja Lue lisää ›