Varainsiirtovero: Osake tai muu arvopaperi

Paljonko on osakkeesta tai muusta arvopaperista suoritettavan varainsiirtoveron määrä? Arvopaperin omistusoikeuden luovutuksesta on maksettava varainsiirtoveroa 2,0 % luovutussopimukseen merkitystä kauppahinnasta. Jos ei ole rahamääräistä kauppahintaa, varainsiirtovero on maksettava muun luovutussopimuksessa… Lue lisää »

Varainsiirtovero: Uuden asunto-osakkeen luovutus

Uuden asunto-osakkeen luovutus ja varainsiirtovero? Jos ostat uuden asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet, sinun on 2 kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä maksettava varainsiirtovero ja tehtävä ilmoitus varainsiirtoverosta kotikuntasi verotoimistolle. Verotoimistolle pitää varainsiirtoveroilmoituksen… Lue lisää »

Varainsiirtovero: Kiinteistön saannon lainhuuto

Mitä jos kiinteistön edellinen omistaja ei ole huudattanut saantoaan? Varainsiirtoveron aiheuttamiin yllätyksiin lainhuutoa haettaessa kannattaa varautua, jos edellinen kiinteistösi omistaja ei ollut hakenut lainhuutoa saannolleen. Uusi omistaja on vastuussa varainsiirtoveron… Lue lisää »

Varainsiirtovero: Kiinteistön luovutus

Millaisista luovutuksista on maksettava kiinteistön varainsiirtovero? Itsenäisen kiinteistön lisäksi kiinteistönä varainsiirtoverotuksessa pidetään kiinteistön määräosaa tai määräalaa sekä sellaista määräaikaista vuokraoikeutta, jonka haltija on velvollinen hakemaan oikeutensa kirjaamista. Kirjaamisvelvollisuus on olemassa,… Lue lisää »

Varainsiirtovero: Kiinteistökauppa

Paljonko kiinteistön ostajan pitää maksaa varainsiirtoveroa ja missä ajassa? Kiinteistöjen luovutuksissa varainsiirtovero on 4 % luovutussopimukseen merkitystä kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta ja se on oma-aloitteisesti maksettava ennen lainhuudon tai… Lue lisää »

Varainsiirtovero: Varainsiirtoveron maksuaika

Mikä varainsiirtoveron maksuaika on? Arvopaperien luovutuksista varainsiirtovero on maksettava ja varainsiirtoveroilmoitus verotoimistolle annettava 2 kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä. Ilmoituksen antamisen yhteydessä on esitettävä kuitti maksetusta verosta ja luovutussopimus. Asuinhuoneiston hallintaan… Lue lisää »

Varainsiirtovero: Varainsiirtoveronalaiset arvopaperit

Mitkä ovat varainsiirtoveron alaiset arvopaperit? Varainsiirtoveroa on maksettava osakkeen ja sen väliaikaistodistuksen luovutuksesta. Taloudellisen yhteisön osuustodistus, säästöpankkien kantarahastotodistus ja osuuspankkien sijoitusosuustodistus ovat kaupankäynnin kohteena myös varainsiirtoveron alaisia. Varainsiirtoveroa on maksettava… Lue lisää »

Varainsiirtovero: Varainsiirtoveron suorittaminen

Milloin on suoritettava varainsiirtoveroa? Varainsiirtoveroa on suoritettava kiinteistön ja arvopaperin omistusoikeuden luovutuksesta. Maksuvelvollinen on luovutuksensaaja eli yleensä ostaja. Arvopaperipörssissä tehdyistä kaupoista julkisilla arvopapereilla ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa. Kokonaan vastikkeettomista lahjaan,… Lue lisää »

Varainsiirtovero: Veronlisäys suorituksen viivästyessä

Joudunko maksamaan veronlisäystä, jos maksan varainsiirtoveron myöhässä? Säädetyn viimeisen maksupäivän jälkeen varainsiirtoverolle on maksettava veronlisäystä. Varainsiirtovero on maksettava arvopaperien luovutuksesta viimeistään 2 kuukauden ja kiinteistöjen luovutuksesta viimeistään 6 kuukauden kuluessa… Lue lisää »