Milloin on suoritettava varainsiirtoveroa?

Varainsiirtoveroa on suoritettava kiinteistön ja arvopaperin omistusoikeuden luovutuksesta. Maksuvelvollinen on luovutuksensaaja eli yleensä ostaja. Arvopaperipörssissä tehdyistä kaupoista julkisilla arvopapereilla ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa. Kokonaan vastikkeettomista lahjaan, perintöön, testamenttiin, ositukseen ja yhteisomistussuhteen purkamiseen perustuvista kiinteistön tai arvopaperin saannoista ei myöskään tarvitse varainsiirtoveroa maksaa. Vakituisen ensiasunnon hankinnasta ei varainsiirtoveroa tarvitse maksaa, jos verovapauden edellytykset muutoin täyttyvät.

Varainsiirtovero on ns. oma-aloitteinen vero. Se maksetaan Verohallituksen vahvistamalla varainsiirtoveron tilisiirtolomakkeella kotikunnan veroviraston tilille. Varainsiirtovero on luovutuksensaajakohtainen. Kukin osaomistajaksi tulevista ostajista maksaa varainsiirtoveron oman omistusosuutensa osalta. Alle 10 euron jäävää varainsiirtoveron määrää ei tarvitse suorittaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.