Mitkä ovat varainsiirtoveron alaiset arvopaperit?

Varainsiirtoveroa on maksettava osakkeen ja sen väliaikaistodistuksen luovutuksesta. Taloudellisen yhteisön osuustodistus, säästöpankkien kantarahastotodistus ja osuuspankkien sijoitusosuustodistus ovat kaupankäynnin kohteena myös varainsiirtoveron alaisia. Varainsiirtoveroa on maksettava myös sellaisen yhteisön antamasta velkakirjasta, jossa korko määräytyy yhteisön toiminnan tuloksen tai osingon suuruuden mukaan taikka joka oikeuttaa osallisuuteen vuosivoitosta tai ylijäämästä.

Edellä mainittujen arvopaperien merkintäoikeudesta annetut todistukset ja merkintäoikeutta koskevat luovutuskirjat ovat myös varainsiirtoveron alaisia. Arvopaperina pidetään myös arvopaperia vastaavaa arvo-osuutta. Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa pörssiarvopapereista eikä ulkomaisen yhteisön liikkeeseen laskeman arvopaperin luovutuksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.