Ensimarkkinat — Arvopaperikauppa

Ensimarkkinat ovat arvopaperimarkkinaoikeudessa arvopapereiden kuten osakkeiden tai joukkovelkakirjalainojen liikkellelaskua. Liikkeellelasku on tapa hankkian toiminnalle rahoitusta. Esimerkki osakeyhtiön ensimarkkinoista voi olla yrityksen osakeanti tai joukkokirjavelkakirjalainan myynti yleisölle. Ensimarkkinat eli liikkeellelasku on… Lue lisää »

Vahingonkorvaus: Arvopaperimarkkinalain vastainen menettely

Voinko saada vahingonkorvausta arvopaperimarkkinalain vastaisesta menettelystä? Jos sinulle on aiheutunut vahinkoa siitä, että joku on menetellyt arvopaperimarkkinalain vastaisesti, on vahingonaiheuttaja velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Mahdolliseen vahingonkorvauksen sovitteluun sekä korvausvastuun jakautumiseen… Lue lisää »

Varainsiirtovero: Osake tai muu arvopaperi

Paljonko on osakkeesta tai muusta arvopaperista suoritettavan varainsiirtoveron määrä? Arvopaperin omistusoikeuden luovutuksesta on maksettava varainsiirtoveroa 2,0 % luovutussopimukseen merkitystä kauppahinnasta. Jos ei ole rahamääräistä kauppahintaa, varainsiirtovero on maksettava muun luovutussopimuksessa… Lue lisää »

Varainsiirtovero: Varainsiirtoveron maksuaika

Mikä varainsiirtoveron maksuaika on? Arvopaperien luovutuksista varainsiirtovero on maksettava ja varainsiirtoveroilmoitus verotoimistolle annettava 2 kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä. Ilmoituksen antamisen yhteydessä on esitettävä kuitti maksetusta verosta ja luovutussopimus. Asuinhuoneiston hallintaan… Lue lisää »

Varainsiirtovero: Varainsiirtoveronalaiset arvopaperit

Mitkä ovat varainsiirtoveron alaiset arvopaperit? Varainsiirtoveroa on maksettava osakkeen ja sen väliaikaistodistuksen luovutuksesta. Taloudellisen yhteisön osuustodistus, säästöpankkien kantarahastotodistus ja osuuspankkien sijoitusosuustodistus ovat kaupankäynnin kohteena myös varainsiirtoveron alaisia. Varainsiirtoveroa on maksettava… Lue lisää »

Mikä on arvopaperi?

Mitä ”arvopaperilla” tarkoitetaan? Arvopaperi on esimerkiksi omistuksen todisteena oleva asiakirja. Esimerkki arvopaperista on asunto-osakeyhtiön huoneiston hallintaan oikeuttava osakekirja. Arvopaperia käytetään todisteena joko suorasta omistuksesta tai suoran omistuksen sijaan arvopaperi voi osoittaa haltijansa… Lue lisää »