Ensimarkkinat ovat arvopaperimarkkinaoikeudessa arvopapereiden kuten osakkeiden tai joukkuovelkakirjalainojen liikkellelaskua. Liikkeellelasku on tapa hankkian toiminnalle rahoitusta. Esimerkki osakeyhtiön ensimarkkinoista voi olla yrityksen osakeanti tai joukkokirjavelkakirjalainan myynti yleisölle.

Ensimarkkinat eli liikkeellelasku on keino rahoittaa

Ensimarkkinoilla halukkaat voivat merkitä/ostaa/sijoittaa liikkeelle laskettuihin arvopapereihin. Jos ja kun yritys tarvitsee rahaa toimintansa pyörittämiseen, se voi lainan oton vaihtoehtona suorittaa osakeannin, eli laskea liikkeelle osakkeita, jotka siis ovat omistusosuuksia itse yrityksestä. Rahan tarve voi liittyä esim. suuriin investointeihin tai yrityksen uudelleen järjestelyihin yms.

Yritys saa liikkeelle laskemiensa osakkeiden ostajilta rahaa toimintansa pyörittämiseen, kun taas osakkeiden ostajista tulee yrityksen omistajia. Osakkeenomistajat taas ovat oikeutettuja mm. saaman osinkoa.

Liikkeellelaskijan ja sijoittajan välille syntyy ensimarkkinoilla joko osakkuussuhde tai velkasuhde, jos kyseessä on joukkovelkakirjalainan myynti.

Arvopaperimarkkinat koostuvat ensimarkkinoista ja jälkimarkkinoista. Jälkimarkkinoita on käsitelty omassa artikkelissaan.

Lisää tietoa arvopaperimarkkinoiden toiminnasta löydät mm. valtiovarainministeriön sivuilta: valtiovarainministeriö – rahoitusmarkkinat.


Lue lisää arvopapereista.

Lähde §: arvopaperimarkkinalaki


Suomen Juristit Oy
13.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.