Mitä ”arvopaperilla” tarkoitetaan?

Arvopaperi on esimerkiksi omistuksen todisteena oleva asiakirja. Esimerkki arvopaperista on asunto-osakeyhtiön huoneiston hallintaan oikeuttava osakekirja.

Arvopaperia käytetään todisteena joko suorasta omistuksesta tai suoran omistuksen sijaan arvopaperi voi osoittaa haltijansa muun kuin  omistusoikeuden johonkin kohteeseen tai asiaan. Asunto-osakeyhtiön huoneiston hallintaan oikeuttava osakekirja osoittaa tarkalleen ottaen sen, kenellä on oikeus hallita huoneistoa. As.Oy:n osakekirjan omistaja omistaa siis vain esim. osuudet 1-199, jotka tuottava oikeuden hallita jotakin huoneistoa yhtiössä. Tämän hallintaoikeuden ja osakeomistusten osoittamiseksi on laadittu osakekirjajärjestelmä, jossa osakekirja näyttelee arvopaperia, jolla siis osoitetaan jokin konkreettinen oikeus.

Historiallisesti arvopaperilla on tarkoitettu nimenomaan osuuden tai oikeuden merkiksi tuotettua fyysistä asiakirjaa, mutta arvopaperi ei välttämättä ole enää nykyisin missään fyysisessä muodossa. Arvopaperien rinnalle, niiden käyttöä ja vaihdantaa helpottamaan, on luotu arvo-osuusjärjestelmä. Esimerkiksi vanhoja puhelinosakkeita on muutettu siten, että alkuperäisen osakkeen haltija on saanut osakekirjan luovutusta vastaan merkityksi arvo-osuustililleen tietyn määrän arvo-osuuksia.

Arvopaperilla tarkoitetaan yleisesti ottaen monenlaisia asiakirjoja. Edellä mainitun As.Oy:n osakekirjan lisäksi arvopaperilla tarkoitetaan esimerkiksi velkakirjoja, yhtiöiden osuuksia tai optioita. Arvopaperin käsitettä ei käytetä kuitenkaan jokaisesta paperista, jolla on saajalleen arvoa. Esimerkiksi testamentti on saajalleen, miksei laatijalleenkin, merkittävä ja joskus hyvinkin arvokas asiakirja. Testamentin haltija saa oikeutensa toteutettua alkuperäisen testamentin avulla. Siitä huolimatta testamentti ei sovi arvopaperin määritelmään. Arvopaperille on tyypillistä, että sen arvo ei ole sidonnainen henkilöön, jonka hallussa se on, vaan arvopaperi tuottaa saman oikeuden haltijasta riippumatta.

Arvopaperin käsitettä käsitellään Suomen lainsäädännössä mm. arvopaperimarkkinalaissa.

Nopeaa apua lakiasioihin.