Millaisista luovutuksista on maksettava kiinteistön varainsiirtovero?

Itsenäisen kiinteistön lisäksi kiinteistönä varainsiirtoverotuksessa pidetään kiinteistön määräosaa tai määräalaa sekä sellaista määräaikaista vuokraoikeutta, jonka haltija on velvollinen hakemaan oikeutensa kirjaamista. Kirjaamisvelvollisuus on olemassa, jos vuokraoikeus voidaan siirtää kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta ja vuokra-alueella on tai sille saadaan rakentaa vuokralaiselle kuuluvia rakennuksia.

Myös kiinteistön käyttöä pysyvästi palvelevaa rakennusta ja rakennelmaa pidetään varainsiirtoverotuksessa kiinteistönä, jonka luovutuksesta luovutuksensaajan on maksettava varainsiirtovero. Itsenäisen rakennuksen luovutukselle ei haeta lainhuutoa eikä kirjaamista, mutta varainsiirtovero on maksettava ja ilmoitus luovutuksesta tehtävä rakennuksen sijaintipaikkakunnan verotoimistolle kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta. Varainsiirtovero on maksettava oma-aloitteisesti ennen ilmoituksen antamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.