Paljonko kiinteistön ostajan pitää maksaa varainsiirtoveroa ja missä ajassa?

Kiinteistöjen luovutuksissa varainsiirtovero on 4 % luovutussopimukseen merkitystä kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta ja se on oma-aloitteisesti maksettava ennen lainhuudon tai muun kirjaamisen hakemista. Jos on sovittu muusta kuin rahamääräisestä vastikkeesta, on sen arvosta hankittava veroviraston lausunto. Lainhuutoa ei myönnetä, jos varainsiirtovero on maksamatta.

Lainhuutoa ja kirjaamista on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä. Jollei lainhuutoa tai kirjaamista haeta määräajassa, veroa korotetaan 20 prosentilla jokaiselta alkavalta kuudelta kuukaudelta. Veronkorotus on enintään 100 % eli varainsiirtoveron voi joutua maksamaan kaksinkertaisena. Jos saannolle ei tarvitse hakea lainhuutoa tai kirjaamista, varainsiirtovero on kuitenkin maksettava kuuden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä.

Nopeaa apua lakiasioihin.