Mitä jos kiinteistön edellinen omistaja ei ole huudattanut saantoaan?

Varainsiirtoveron aiheuttamiin yllätyksiin lainhuutoa haettaessa kannattaa varautua, jos edellinen kiinteistösi omistaja ei ollut hakenut lainhuutoa saannolleen. Uusi omistaja on vastuussa varainsiirtoveron suorittamisesta niistä luovutuksista, jotka on tehty lainhuuto- tai kirjaamishakemusta edeltävien 10 vuoden aikana. Jos tositteita varainsiirtoveron maksusta ei ole aikaisempien luovutussopimusten liitteinä, uusi omistaja joutuu maksamaan verot viivästyskorotuksineen. Kiinteistönkaupoissa kannattaakin aina varmistua siitä, että myyjä on huudattanut oman saantonsa.

Nopeaa apua lakiasioihin.