Onko maatalouden harjoittajat vapaita varainsiirtoverosta?

Maatilatalouden harjoittajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa saannostaan ensinnäkin silloin, jos luovuttajana on valtio ja luovutus tapahtuu maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain tai kolttalain mukaisiin tarkoituksiin.

Toiseksi varainsiirtoverovapauden voi saada, jos luovutuksensaajalle on myönnetty maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain tai maaseutuelinkeinojen rahoituslain tai porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukainen laina kiinteistön tai sen osan hankkimista varten. Verovapauden edellytykset ovat käsillä myös siinä tapauksessa, jos edellä mainittu laina on siirretty luovutuksensaajan vastattavaksi.

Varainsiirtoverovapaus edellä mainituilla perusteilla edellyttää työvoima- ja elinkeinokeskuksen antamaa todistusta siitä, että luovutus tapahtuu edellä mainittuihin tarkoituksiin tai että luovutuksensaajalle on myönnetty tai hänen nimiinsä on siirretty verovapauden edellyttämä laina.

Nopeaa apua lakiasioihin.