Huojennus, eli helpotusta, voidaan perintö- ja lahjaverotuksessa myöntää hakemuksesta. Pääsääntöisesti perintö- ja lahjavero on maksettava, vaikka verotus ei olisikaan saanut lainvoimaa. Huojennusta haetaan verohallinnolta.

Mitä huojennus on

Huojennus voi tarkoittaa osittaista tai täydellistä vapautumista perintö- ja lahjaverosta, veron viivekorosta, viivästyskorosta tai jäämämaksusta. Helpotusta voi myös saada korosta, joka suoritettaisiin veronlykkäyksen vuoksi.

Perusteet

Huojennusta voidaan myöntää sukupolvenvaihdoksessa. Huojennusta voi saada, jos

1) veronalaiseen perintöön tai lahjaan sisältyy maatila, muu yritys tai osa niistä;

2) verovelvollinen jatkaa perintönä tai lahjana saaduilla varoilla maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista tai muuta yritystoimintaa perintönä tai lahjana saadulla maatilalla tai näin saadussa yrityksessä; ja

3) maatilasta, muusta yrityksestä tai niiden osasta määrätyn perintö- tai lahjaveron suhteellinen osa koko verosta on suurempi kuin 850 euroa.

Verotuksessa voidaan huomioida myös se, josveron periminen selvästi vaarantaisi maa- tai metsätalouden tai muun yritystoiminnan jatkuvuuden tai työpaikkojen säilyvyyden.

Lisäksi veron maksamisesta voi saada huojennusta jos verovelvollisen veronmaksukyky on henkilön tai perheen käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioon ottaen olennaisesti alentunut. Veronmaksukyvyn alentumisen voi johtua elatusvelvollisuudesta, työttömyydestä, sairaudesta tai muusta erityisestä syystä, jotta vapautus voidaan myöntää


Lue lisää perintöverovelvollisuudesta.


Lähde §: perintö- ja lahjaverolaki, laki verotusmenettelystä


Suomen Juristit Oy
21.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.