Huojennus perintö- ja lahjaverotuksessa?

Huojennus, eli helpotusta, voidaan perintö- ja lahjaverotuksessa myöntää hakemuksesta. Pääsääntöisesti perintö- ja lahjavero on maksettava, vaikka verotus ei olisikaan saanut lainvoimaa. Huojennusta haetaan verohallinnolta.

Mitä huojennus on

Huojennus voi tarkoittaa osittaista tai täydellistä vapautumista perintö- ja lahjaverosta, veron viivekorosta, viivästyskorosta tai jäämämaksust. Helpotusta voi myös saada korosta, joka suoritettaisiin veronlykkäyksen vuoksi.

Perusteet

Vapautusta voidaan myöntää, jos veronmaksukyky on henkilön tai perheen käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioon ottaen olennaisesti alentunut. Veronmaksukyvyn alentumisen voi johtua elatusvelvollisuudesta, työttömyydestä, sairaudesta tai muusta erityisestä syystä, jotta vapautus voidaan myöntää. Lisäksi syy vapautukseen voi olla se, että veron periminen selvästi vaarantaisi maa- tai metsätalouden tai muun yritystoiminnan jatkuvuuden tai työpaikkojen säilyvyyden.

Verohallinto myöntää lykkäyksen valtiovarainministeriön määräämin ehdoin ja ministeriöllä on erityisistä syistä mahdollisuus ottaa lykkäysasia ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.

Nopeaa apua lakiasioihin.