Lahjaveron määrä vaihtelee lahjan ja saajan mukaan. Lahjeveron suorittaa lahjan saaja. Veron perusteena on se käypä arvo, mikä lahjan kohteena olevalla omaisuudella oli verovelvollisuuden alkaessa.  Käyvällä arvolla tarkoitetaan todennäköistä luovutushintaa, joka kaupan kohteesta vapailla markkinoilla saataisiin toisistaan riippumattomien tahojen välisessä kaupassa. Käyvästä arvosta käytetään myös termiä ”markkin-arvo”.

Lahjaveron määrä ja verovapaus

Lahjansaajat jaetaan kahteen veroluokkaan. Ensimmäisessä veroluokassa ovat lahjanantajan aviopuoliso, perilliset suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa, lahjanantajan aviopuolison suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa olevat perilliset sekä lahjanantajan kihlakumppani tämän saadessä perintökaaressa tarkoitettua avustusta.

Toiseen veroluokkaan kuuluvat lahoittajan muut sukulaiset ja vieraat.

Lahjaverosta on vapaata lahjaosuus, joka on suuruudeltaan alle 4000 euroa. Tietys korvaukset (vakuutus) ovat lahjaverovapaita 8500 euroon saakka. Lahjavero määräytyy tiettyjen kynnysarvojen mukaisesti. Esim. ensimmäisessä veroluokassa lahjaveron osuus on 7%, kun lahjoituksen käypä arvo on 4t. – 17t. euroa. Seitsemästätoistahannesta viiteenkymmeneentuhanteen veroprosentti on 10 % ja tämän jälkeen 13 %.

VERO.FI – Lahjaverolaskuri

Nopeaa apua lakiasioihin.