Autoveron korotus voi tulla kysymykseen jos verovelvollinen on antanut veroilmoituksen, muun säädetyn tiedon, asiakirjan tai selvityksen virheellisenä. Veronkorotus voi seurata myös siinä tapauksessa, että verovelvollinen on jättänyt tämän tiedonantovelvollisuutensa kokonaan tai osaksi täyttämättä.

Veronkorotusta ei aina määrätä silloin, jos verovelvollinen on jättänyt ilmoittamatta verotuksessa hyväkseen vaikuttavan tiedon. Veronkorotus kuitenkin määrätään, jos tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti on toistuvaa tai verovelvollisen toiminta osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta verotusta koskevista velvoitteista.

Veronkorotus on lähtökohtaisesti 10 prosenttia lisääntyneen veron määrästä. Jos tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti on toistuvaa tai verovelvollisen toiminta osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta verotusta koskevista velvoitteista, veronkorotus on vähintään 15 prosenttia ja enintään 50 prosenttia lisääntyneen veron määrästä. Lisäksi veronkorotus on aina kuitenkin vähintään 75 euroa.

Veronkorotus jätetään määräämättä, jos laiminlyönti on vähäinen, laiminlyönnille on pätevä syy tai jos veronkorotuksen määrääminen olisi olosuhteet huomioon ottaen kohtuutonta. Olosuhteina voidaan ottaa huomioon, jos asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä tai veronkorotus olisi muusta erityisestä syystä kohtuuton.

Tahallinen erehdyttäminen voi olla myös rikos

On huomattavaa, että autoveron korotus ei ole tahallisissa tilanteissa tilanteessa ainoa seuraus, vaan tietoinen erehdyttäminen tulee arvioitavaksi myös rikoksena, useimmiten veropetoksena, josta tekijä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Siinä missä petoksen yrityskin on ragaistavaa pelkkä autoveron korotus ei edellytä sitä, että konkreettinen vahinko syntyy toisin sanoen veroa jäisi määräämättä. Se että määräämättä jäämisen mahdollisuus on ollut olemassa riittää.

Jos menettelyn katsotaan olleen törkeää autoveroa on korotettava vähintään 50 prosentilla ja enintään kolminkertaiseksi. Törkeyttä arvioidessa otetaan huomioon hyöty, joka menettelyllä voisi saada sekä muut asiaan vaikuttavat olosuhteet. Törkeyden arvioinnissa lienee apuna myös rökeän veropetoksen tunnusmerkistön mukaiset ankaroittamisperusteet, joita ovat huomattavan taloudellisen hyödyn tavoittelu ja tekoon liityvä erityinen suunnitelmallisuus.


Lähde §: Verohallinto, autoverolaki, rikoslaki


Suomen Juristit Oy
5.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.