Autoveron korotus

Jos autoverovelvollinen antaa veroviranomaiselle virhellisiä tietoja tai laiminlyö tiedonantovelvollisuutensa, laiminlyönti voi johtaa autoveron korotukseen.

Autoveron korotus voi tulla kysymykseen jos verovelvollinen on antanut veroilmoituksen tai muun tiedon tai asiakirjan vaillinaisena tai virheellisenä. Veronkorotus voi seurata myös siinä tapauksessa, että verovelvollinen on jättänyt tiedonantovelvollisuutensa kokonaan tai osaksi täyttämättä. Tällaisissa tilanteissa autoveroa korotetaan enintään 30 prosentilla.

Autoveron korotus voi olla korottaa jopa 50 prosentilla. Tällainen tilanne on käsillä verovelvollisen antaessa tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta vaillinaisen, erehdyttävän tai väärän veroilmoituksen tai muun tiedon. Sama tilanne on silloin, kun verovelvollinen on jättänyt antamatta tietoja verotusta varten tai muutoin jättänyt tiedonantovelvollisuutensa täyttämättä, ja kyseinen menettely on ollut omiaan aiheuttamaan sen, että verovelvolliselle olisi voinut jäädä veroa määräämättä.

Tahallinen erehdyttäminen voi olla myös rikos

On huomattavaa, että autoveron korotus ei ole tahallisissa tilanteissa tilanteessa ainoa seuraus, vaan tietoinen erehdyttäminen tulee arvioitavaksi myös rikoksena, useimmiten veropetoksena, josta tekijä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Siinä missä petoksen yrityskin on ragaistavaa pelkkä autoveron korotus ei edellytä sitä, että konkreettinen vahinko syntyy toisin sanoen veroa jäisi määräämättä. Se että määräämättä jäämisen mahdollisuus on ollut olemassa riittää.

Jos menettelyn katsotaan olleen törkeää autoveroa on korotettava vähintään 50 prosentilla ja enintään kolminkertaiseksi. Törkeyttä arvioidessa otetaan huomioon hyöty, joka menettelyllä voisi saada sekä muut asiaan vaikuttavat olosuhteet. Törkeyden arvioinnissa lienee apuna myös rökeän veropetoksen tunnusmerkistön mukaiset ankaroittamisperusteet, joita ovat huomattavan taloudellisen hyödyn tavoittelu ja tekoon liityvä erityinen suunnitelmallisuus.

Lähde §: Verohallinto

Nopeaa apua lakiasioihin.