Autoveron määräytyminen on määritetty autoverolaissa ja se on maksettava henkilöautoista, pakettiautoista, linja-autoista (omamassa alle 1875kg), moottoripyörästä, sekä muista L-luokan ajoneuvoista ennen ajoneuvon rekisteröintiä tai käyttöönottoa. Autoveron lisäksi ajoneuvon käytöstä maksetaan ajoneuvovero.

Veron määrä selviää autoverolain liitteistä

Autoveron määräytyminen on kirjattu autoverolain liitteisiin. Uudesta henkilöautosta ja pakettiautosta suoritettava vero on lähtökohtaisesti verotaulukon 1 tai 1 A mukainen prosenttimäärä auton verotusarvosta. Veroprosentti määräytyy auton yhdistettyä kulutusta vastaavan hiilidioksidipäästön perusteella. Tämä taas on oltava määritelty auton verotuksen tai ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana voimassa olleessa Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Kunkin ajoneuvon verotusarvo on ajoneuvon yleinen verollinen vähittäismyyntiarvo. Vähittäismyyntiarvolla taas tarkoitetaan hintaa, joka samanlaisesta ajoneuvosta olisi yleisesti saatavissa myytäessä se verollisena Suomen markkinoilla tavallisen kuluttajan asemassa olevalle ostajalle. Vähittäismyyntiarvon määräytymisen ajankohtana pidetään sitä ajankohtaa, jona ajoneuvo ilmoitetaan tai olisi pitänyt ilmoittaa verotettavaksi.

Jos edellytykset täyttävää tietoa hiilidioksidipäästöstä ei ole, veroprosentti määräytyy verotaulukon 1 mukaan auton kokonaismassaa ja käyttövoimaa vastaavan laskennallisen hiilidioksidipäästön perusteella. Jos auton kilowatteina ilmaistun tehon ja kilogrammoina ilmaistun kokonaismassan osamäärä on 0,15 tai tätä suurempi, laskennallista hiilidioksidipäästöä korotetaan kertomalla se luvulla 1,5. Hiilidioksidipäästön määrä pyöristetään täysiin grammoihin.

Ajoneuvon veron osuus on verotaulukon 1 pienin veron osuus, jos sen käyttövoima on yksinomaan sähkö. Uudesta linja-autosta, jonka oma massa on alle 1 875 kilogrammaa suoritetaan veroa 31,7 prosenttia auton verotusarvosta. Uuden moottoripyörän ja muun verollisen L-luokan ajoneuvon vero on moottorin iskutilavuuden tai käyttövoiman mukaan määritelty prosenttimäärä ajoneuvon verotusarvosta.

Tarkista veron määräytymistä koskeva ajantaisaiset tiedot lakimieheltä tai autoverolaista. Verohallinnon sivuilta löytyy autoverolaskuri, jolla voi arvioida käytetyn auton autoveron määrää.


Lue lisää autoveron verovelvollisuudesta.

Lähde §: autoverolaki


Suomen Juristit Oy
5.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.