Verovelvollisuus ilmenee yleensä liikennerekisteristä. Lähtökohtaisesti verovelvollinen on se, joka merkitään liikennerekisteriin ajoneuvon omistajaksi. Osamaksukaupassa verovelvollinen on kuitenkin ostaja, joka merkitään liikennerekisteriin ajoneuvon haltijaksi.

Veron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun ajoneuvo rekisteröidään tai otetaan verolliseen käyttöön Suomessa. Jos ajoneuvosta kuitenkin annetaan veroilmoitus ennen rekisteröintiä ja verollista käyttöönottoa, veron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun ajoneuvosta annetaan veroilmoitus. Tällöin verovelvollinen on veroilmoituksen antaja.

Lisäksi veron suorittamisvelvollisuus voi syntyä myös silloin, kun ajoneuvon rakennetta, omistusta tai käyttötarkoitusta muutetaan. Tällöin verovelvollinen on se, jonka omistusaikana ajoneuvon veroperusteisiin vaikuttava tekijä muuttui, tai se, jonka omistusaikana tällainen muutos tuli veroviranomaisen tietoon.

Verovelvollisuus  ei aina ilmene rekistereistä

Aina ei ole yksinkertaista selvittää sitä, kenen olisi maksettava autoveroa. Esimerkiksi valvova viranomainen voi tien päällä kohdata ajoneuvon, joka on otettu käyttöön ilman, että sitä on edes rekisteröity. Tällaisissa tapauksissa verovelvollinen on ajoneuvon käyttöönottaja, joka on yleensä ajoneuvon kuljettaja. Jos käyttöönottajaakaan ei voida osoittaa tai autovero jää perimättä, velvollisuus autoveron maksamisesta on käytössä olevan ajoneuvon omistajalla.

Vaikka autovero on maksamatta, voi käyttökin olla laillinen nk. väliaikainen veroton käyttö. Väliakaisesti käytössä olevaa ajoneuvoa ei saa myydä, vuokrata tai muutoin luovuttaa eikä antaa käytettäväksi Suomessa vakituisesti asuvalle, ellei autoveroa ole maksettu. Usein käyttäjä odottaa autoveropäätöstä, mistä selviää lopullisesti maksettava autovero, ja sen suuruus.


Lue lisää ajoneuvoveron laiminlyönnistä.

Lähde §: autoverolaki


Suomen Juristit Oy
5.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.