Pääsääntöisesti kaikista suomeen tuotavista ajoneuvoista on maksettava autovero ennen ajoneuvon rekisteröintiä tai käyttöönottoa

Verovelvollinen

Sen, joka on merkitty rekisteriin ajoneuvon omistajaksi on maksettava autovero. Jos kyse on osamaksukaupasta, jossa omistajuus jää usein myyjälle, verovelvollinen voi olla ajoneuvon ostaja, joka rekisteritiedoissa on merkitty ajoneuvon haltijaksi. Vastuu autoverosta voi olla myös rekisteröity asiamies, jos tämä on tuonut ajoneuvon maahan tai valmistanyt ajoneuvon. Vastuu autoverosta voidaan siirtää. Autovero velvollisuus voidaa siirtää sopimuksella, josta on ilmoitettava veroviranomaiselle.

Verovelvollisuus  ei aina ilmene rekistereistä

Aina ei ole yksinkertaista selvittää sitä, kenen olisi maksettava autovero. Esimerkiksi valvova viranomainen voi tien päällä kohdata ajoneuvon, joka on otettu käyttöön ilman, että sitä on edes rekisteröity. Tällaisissa tapauksissa verovelvollinen on ajoneuvon käyttöönottaja, joka on yleensä ajoneuvon kuljettaja. Jos käyttöönottajaakaan ei voida osoittaa tai autovero jää perimättä, velvollisuus autoveron maksamisesta on käytössä olevan ajoneuvon omistajalla.

Vaikka autovero on maksamatta, voi käyttökin olla laillinen nk. väliaikainen veroton käyttö. Väliakaisesti käytössä olevaa ajoneuvoa ei saa myydä, vuokrata tai muutoin luovuttaa eikä antaa käytettäväksi Suomessa vakituisesti asuvalle, ellei autoveroa ole maksettu. Usein käyttäjä odottaa autoveropäätöstä, mistä selviää lopullisesti maksettava autovero, ja sen suuruus.

Autoveron määrä

Veroprosentti määräytyy auton yhdistettyä kulutusta vastaavan hiilidioksidipäästön perusteella. Veron määrät on ilmoitettu verotaulukoissa. Autoveron määrä on 34,3 prosenttia (1800 kg painavassa bensiiniautossa, jonka Co2 päästöt ovat 34,3 g/km). Tämä verokanta on voimassa vuoden 2018 loppuun. Ennen kuin ajoneuvo merkitään rekisteriin SUomessa, verovelvollisen on annettava veroviranomaiselle ilmoitus (autoveroilmoitus). Ilmoituksen on sisällettävä veron määräämistä varten tarvittavat tiedot ajoneuvon yksilöinnistä sekä muista verotukseen vaikuttavista seikoista.

Löydät lisää tietoa autoverosta Tullin sivulta

http://www.tulli.fi/fi/index.jsp

Autoverotus siirtyy Tullista verohallintoon 1.1.2017 alkaen, jonka jälkeen tietoa autoverosta saat sivustolta

www.vero.fi

Nopeaa apua lakiasioihin.