Ajoneuvovero maksetaan ajoneuvon käytöstä. Veroa on maksettava suomeen rekisteröidyistä ja Suomessa käytettävästä ajoneuvosta. Vero kerätään valtiolle. Ajoneuvoveroa kerätään pääsääntöisesti luokkiin M ja N kuuluvista ajoneuvoista. N -luokan työkoneista veroa ei kuitenkaan kerätä. M- ja N-luokan ajoneuvo (auto) on henkilöiden tai tavaran kuljetukseen taikka määrättyyn erikoistehtävään valmistettu moottorikäyttöinen ajoneuvo, jossa on vähintään neljä pyörää tai telat ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on suurempi kuin 25 kilometriä tunnissa.

Ajoneuvovero on syytä erottaa autoverosta, josta löydät omia artikkeleita.

Verovelvollinen

Verovelvollinen on ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija. Vero on suoritettava jokaisen omistajuus- tai haltijuusajaltaan. Jos omistajia tai haltijoita on useampia, vastaavat nämä veronmaksusta yhteisvastuullisesti. Vero on kaksiosainen sisältäen perusveron ja käyttövoimaveron. Veron määräytymisestä ja sen laskemisesta löydät tietoa:

Käyttövoimavero on perusveron ohella osa ajoneuvoveroa

Verokausi

Ajoneuvoveronkannon verokausi on 12kk eli yhden vuoden. Vero pannaan maksuun viipymättä, kun verokausi on alkanut tai kun verotukseen vaikuttava ajoneuvon laadun muutos tai muu verotusta varten tarvittava tieto on merkitty rekisteriin. TRAFI voi jakaa maksuun pantavan veron määrän maksettavaksi myös kahdessa tai neljässä erässä. Tällöin erien määriin lisätään maksutapalisää 3 euroa erää kohden. Ajoneuvoveron vuosikustannus on siis halvin silloin, kun se maksetaan yhdessä erässä.

Veronkannosta voi vapautua erityisillä perusteilla

Ajoneuvoveroa ei kerätä jos ajoneuvo on ilmoitettu poliisille anastetuksi, takavarikoitu tai otettu muutoin poliisin tai autoverosta huolehtivan viranomaisen haltuun. Sitä ei myöskään kerätä jos ajoneuvo on ulosmitattu ulosottoviranomaisen haltuun, otettu romuajoneuvona kunnan haltuun tai osoitettu tuhoutuneeksi tai romutetuksi.

Lähde §: ajoneuvoverolaki

Nopeaa apua lakiasioihin.