Invalidihuojennus on helpotus, jota voi saada autoverosta invaliditeetin, useimmiten näkö- tai liikuntarajoitteen perusteella.

Invalidihuojennus on mahdollinen, kun auto rekisteröidään ensimmäistä kertaa ja sen omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity näkö- tai liikuntarajoitteinen henkilö. Liikunta- tai näkövammasta aiheutuneen pysyvän haitta-asteen on oltava vähintään 80 prosenttia. Lisäedellytyksenä on, että auto tulee hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä.

Invalidihuojennus myönnetään hakemuksesta

Verovelvollisen on itse haettava verohuojennusta. Palautusta on haettava kuuden kuukauden kuluessa auton rekisteröintipäivästä tai, jos auto on ostettu osamaksulla, siitä, kun invalidista on tullut auton yksinomistaja. Tällöin hänelle palautetaan valtion varoista maksettu autovero. Päätöstä autoveron palauttamisesta voi hakea myös etukäteen.

Sama koskee henkilöä jonka pysyvä haitta-aste on vähintään 60 prosenttia ja jolle auton hankinta on olennaisen tarpeellinen hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi. Jos hakija osoittaa ajokortissa olevalla merkinnällä tai muulla luotettavalla tavalla että hänen on käytettävä automaattivaihteista autoa voi verohuojennus olla suurempi. Huojennuksen voi saada myös silloin, kun omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity henkilö jonka liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen puuttumisen tai toiminnan vajavuuden vuoksi alentunut siten, että hänen pysyvä haitta-asteensa on vähintään 40 prosenttia. Hänelle palautetaan hakemuksen perusteella valtion varoista 60 prosenttia autoverosta. Palautusta myönnetään vain autosta, jonka hankinta on henkilölle olennaisen tarpeellinen hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi.


Lue lisää invalidivähennyksestä tuloverotuksessa.

Lähde §: autoverolaki


Suomen Juristit Oy
21.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.