Autovero: Verovelvollisuus

Verovelvollisuus ilmenee yleensä liikennerekisteristä. Lähtökohtaisesti verovelvollinen on se, joka merkitään liikennerekisteriin ajoneuvon omistajaksi. Osamaksukaupassa verovelvollinen on kuitenkin ostaja, joka merkitään liikennerekisteriin ajoneuvon haltijaksi. Veron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun ajoneuvo rekisteröidään tai… Lue lisää »

Verovelvollisen kotipaikka; määräytyminen

Henkilön asuinpaikka vaikuttaa verovelvollisuuteen. Jos verovelvollisen kotipaikka on Suomessa, hän on yleisesti verovelvollinen. Henkilön asuinpaikka määritellään Suomen verolainsäädännön mukaan. Kotipaikka voi määräytyä pitkäaikaisten ja vakituisen asuinpaikan tai kolmen vuoden säännön… Lue lisää »

Arvonlisävero: Vähennysoikeus

Verovelvollisen vähennysoikeus tavoitteena on estää veron kertaantuminen poistamalla tavaran tai palvelun hinnasta aikaisemman myyntiportaan maksama vero. Vähennysoikeus on myönnetty vain verovelvollisille ja vähennysoikeus koskee vain ostoja, joista myyjä tilittää veron.… Lue lisää »

Perunkirjoitus: Vero-oikeudellinen velvoite

Mitä tarkoittaa perunkirjoituksen vero-oikeudellinen velvoite? Perunkirjoitus vero-oikeudellisena velvoitteena tarkoittaa sitä, että perunkirjoituksen pohjalta laadittu perukirja on jätettävä asianomaiseen verotoimistoon perintöverotoimenpiteitä varten. Voidaan perustellusti olla sitä mieltä, että nimenomaan perunkirjoituksen vero-oikeudellinen… Lue lisää »