Mitä tarkoittaa perunkirjoituksen vero-oikeudellinen velvoite?

Perunkirjoitus vero-oikeudellisena velvoitteena tarkoittaa sitä, että perunkirjoituksen pohjalta laadittu perukirja on jätettävä asianomaiseen verotoimistoon perintöverotoimenpiteitä varten. Voidaan perustellusti olla sitä mieltä, että nimenomaan perunkirjoituksen vero-oikeudellinen tehtävä on pitänyt perukirjojen laatimisprosentin korkeana ja laadun siedettävänä.

Nopeaa apua lakiasioihin.