Verovelvollisen asuinpaikan määrittäminen

Henkilön asuinpaikka määritellään Suomen verolainsäädännön mukaan. Henkilö, jonka pitkäaikainen sekä vakituinen asuinpaikka on Suomessa, on Suomen verolainsäädännön mukaan Suomessa asuva sekä verovelvollinen Suomessa. Ei riitä, että henkilöllä on asunto tai talo Suomessa, vaan hänen yksityiselämän sekä henkilökohtaisen kiinnostuksen keskipiste tulee olla Suomessa.

Mikäli henkilö on kirjattu Suomen väestörekisteriin hänet todetaan asuvan Suomessa, ellei muuten todisteta. Henkilön asuinpaikka voidaan myös todeta olevan Suomessa ilman, että hänet on kirjattu Suomen väestörekisteriin.

Henkilö voidaan myös todeta asuvan Suomessa, vaikka tämän vakituinen asuinpaikka on ulkomailla, mikäli hän jatkuvasti oleskelee Suomessa yli kuuden (6) kuukauden yhden tai kahden kalenterivuoden ajan. Lyhyt sekä väliaikainen poissaolo Suomesta ei keskeytä jatkuvaa oleskelua Suomessa.

Suomen kansalaiset sekä kolmen vuoden sääntö

Ainoastaan se, että henkilö on Suomen kansalainen ei tarkoita, että tämä on verovelvollinen Suomessa. Suomessa sovelletaan ”kolmen vuoden sääntöä” verovelvollisuuden määrittämiseksi. Tämän säännön takia Suomen kansalainen, joka on muuttanut Suomesta, voidaan todeta Suomessa verovelvolliseksi vielä kolme vuotta tämän muutettua. Kolmen vuoden säännön takia Suomen kansalainen voidaan todeta olevan verovelvollinen Suomessa, vaikka hän ei ole oleskellut Suomessa jatkuvasti yli kuuden (6) kuukauden ajan, eikä hänen koti tai asuinpaikka enää ole Suomessa. Verovelvollinen maksaa Suomeen veroa sekä Suomesta että ulkomailta saduista tuloista.

Mikäli Suomen kansalainen, joka on muuttanut Suomesta, kolmen vuoden ajanjakson aikana pystyy todistamaan, ettei hänellä enää ole oleellisia siteitä Suomeen hänelle voidaan todeta rajoitettu verovelvollisuus. Olennaisella siteellä tarkoitetaan esimerkiksi kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Henkilö voidaan heti muuton yhteydessä todeta rajoitetusti verovelvolliseksi, mikäli tämä jo muuton aikana pystyy todistamaan, ettei hänellä ole oleellisia siteitä Suomeen.

Mikäli verovelvollisen oleelliset siteet Suomeen lakkaavat samana vuonna muuton kanssa, mutta vasta muuton jälkeen hänet voidaan todeta rajoitetusti verovelvolliseksi seuraavan kalenterivuoden alusta.

Kolmen vuoden ajanjakson päätyttyä verovelvollinen on rajoitetusti verovelvollinen Suomeen, ellei veroviranomaiset tai verovelvollinen itse todista, että hänellä on olennaisia siteitä Suomeen sekä tulee todeta yleisesti verovelvolliseksi Suomessa.

Mikäli Suomessa verovelvollisen, jolle on todettu rajoitettu verovelvollisuus, uudestaan halutaan todeta yleisesti verovelvolliseksi, hän tulee todistaa joko jatkuvan kuuden (6) kuukauden oleskelun Suomessa tai että hänen pysyvä koti on Suomessa.

Suomessa sovellettava ”kolmen vuoden sääntö” ei tarkemmin määrittele mikä muodostaa oleellisen siteen Suomeen. Hallituksen esityksen mukaan kolmen vuoden säännön soveltamiseksi oleelliset siteet ovat mm sitä, että veronmaksajalla ei ole pysyvä asuinpaikka ulkomailla, veronmaksaja vierailee ulkomailla vain opiskeluun tai terveyteen liittyvistä syistä, veronmaksaja harjoittaa liiketoimintaa tai omistaa kiinteistön Suomessa, veronmaksajan perheen pysyvä asuinpaikka on Suomessa.

Veronmaksaja, jolla on pysyvä asuinpaikka toisessa valtiossa, voidaan todeta ylläpitävänsä vahvoja siteitä Suomeen, ja tämän takia olevan verovelvollinen Suomeen, mikäli veronmaksajan puoliso tai alaikäiset lapset asuvat Suomessa, veronmaksaja pitää aiemmin asuttua asuntoa, veronmaksaja kuuluu Suomen sosiaaliturvaan tai veronmaksaja harjoittaa liiketoimintaa tai työskentelee Suomessa.

Asiasta lisätietoja ks. vero.fi

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.