Henkilön asuinpaikka vaikuttaa verovelvollisuuteen. Jos verovelvollisen kotipaikka on Suomessa, hän on yleisesti verovelvollinen. Henkilön asuinpaikka määritellään Suomen verolainsäädännön mukaan. Kotipaikka voi määräytyä pitkäaikaisten ja vakituisen asuinpaikan tai kolmen vuoden säännön perusteella.

Suomen verolainsäädännön mukaan yleisesti verovelvollinen on henkilö, jonka pitkäaikainen sekä vakituinen asuinpaikka on Suomessa. Ei siis riitä, että henkilöllä on asunto tai talo Suomessa, vaan hänen yksityiselämän sekä henkilökohtaisen kiinnostuksensa keskipiste tulee olla Suomessa. Vaikka henkilön vakituinen asuinpaikka on ulkomailla, hänen voidaan todeta asuvan Suomessa, mikäli hän jatkuvasti oleskelee Suomessa yli kuuden (6) kuukauden yhden tai kahden kalenterivuoden ajan. Lyhyt sekä väliaikainen poissaolo Suomesta ei keskeytä jatkuvaa oleskelua Suomessa.

Mikäli henkilö on kirjattu Suomen väestörekisteriin hänet todetaan asuvan Suomessa, ellei muuten todisteta. Henkilön asuinpaikka voidaan myös todeta olevan Suomessa ilman, että hänet on kirjattu Suomen väestörekisteriin.

kolmen vuoden sääntö

Pelkästään Suomen kansalaisuus ei välttämättä tarkoita, että henkilö on verovelvollinen Suomessa. Suomessa sovelletaan ”kolmen vuoden sääntöä” verovelvollisuuden määrittämiseksi. Vaikka henkilö muuttaa pois Suomesta, hän voi olla Suomessa yleisesti verovelvollinen vielä kolme vuotta muuton jälkeen. Kolmen vuoden säännön takia Suomen kansalainen voidaan todeta olevan verovelvollinen Suomessa, vaikka hän ei ole oleskellut Suomessa jatkuvasti yli kuuden (6) kuukauden ajan, eikä hänen kotinsa tai asuinpaikkansa enää ole Suomessa. Yleisesti verovelvollinen maksaa Suomeen veroa sekä Suomesta että ulkomailta saduista tuloista.

Mikäli Suomen kansalainen, joka on muuttanut Suomesta, kolmen vuoden ajanjakson aikana pystyy todistamaan, ettei hänellä enää ole oleellisia siteitä Suomeen hänelle voidaan todeta rajoitettu verovelvollisuus. Henkilö voidaan heti muuton yhteydessä todeta rajoitetusti verovelvolliseksi, mikäli tämä jo muuton aikana pystyy todistamaan, ettei hänellä ole oleellisia siteitä Suomeen. Mikäli verovelvollisen oleelliset siteet Suomeen lakkaavat samana vuonna muuton kanssa, mutta vasta muuton jälkeen, hänet voidaan todeta rajoitetusti verovelvolliseksi seuraavan kalenterivuoden alusta.

Kolmen vuoden sääntö ei tarkemmin määrittele, mikä muodostaa oleellisen siteen Suomeen. Hallituksen esityksen mukaan kolmen vuoden säännön soveltamiseksi oleelliset siteet ovat muun muassa sitä, että veronmaksajalla ei ole pysyvää asuinpaikkaa ulkomailla, veronmaksaja vierailee ulkomailla vain opiskeluun tai terveyteen liittyvistä syistä, veronmaksaja harjoittaa liiketoimintaa tai omistaa kiinteistön Suomessa, veronmaksajan perheen pysyvä asuinpaikka on Suomessa. Veronmaksaja, jolla on pysyvä asuinpaikka toisessa valtiossa, voidaan todeta ylläpitävän vahvoja siteitä Suomeen, mikäli veronmaksajan puoliso tai alaikäiset lapset asuvat Suomessa, veronmaksaja pitää aiemmin asuttua asuntoa, veronmaksaja kuuluu Suomen sosiaaliturvaan tai veronmaksaja harjoittaa liiketoimintaa tai työskentelee Suomessa.

Kolmen vuoden ajanjakson päätyttyä verovelvollinen on rajoitetusti verovelvollinen Suomeen, ellei veroviranomaiset tai verovelvollinen itse todista, että hänellä on olennaisia siteitä Suomeen sekä tulee todeta yleisesti verovelvolliseksi Suomessa. Mikäli Suomessa verovelvollisen, jolle on todettu rajoitettu verovelvollisuus, uudestaan halutaan todeta yleisesti verovelvolliseksi, hän tulee todistaa joko jatkuvan kuuden (6) kuukauden oleskelun Suomessa tai että hänen pysyvä koti on Suomessa.


Lähde §: Tuloverolaki


Suomen Juristit Oy
20.1.2016
(Päivitetty 2.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.