Pääsääntöisesti kaikista Suomessa käytössä olevista ajoneuvoista on maksettava ajoneuvoveroa. Ajoneuvovero sisältää perusveron ja käyttövoimaveron. Ajoneuvovero kannetaan verokaudelta, jonka pituus on 12 kuukautta. Vero maksuunpannaan päiväkohtaisena verona verovelvollisen omistus- tai haltijuusajalta. Ajoneuvot, jotka poistettu liikennekäytöstä ovat ajoneuvoverosta vapaita. Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ei saa ajaa tieliikenteessä. Liikennekäyttö on mahdollista ilman maksuvelvollisuutta vain tilanteissa, joissa siirretään ajoneuvo katsastukseen erikseen siihen varattuna aikana. Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla voidaan ajaa myös poistopäivänä. Mahdollista on ajaa myös liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla, kunhan on hankkinut siihen koenumerokilvet, siirtoluvan tai vientikilvet.

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) kantaa ajoneuvoveron. Traficomin sivuilta voit hakea maksutta tietoa ajoneuvon maksamattomasta ajoneuvoverosta pelkällä rekisteritunnuksella.

Ajoneuvoverosta vapaita ajoneuvoja

Ajoneuvoverosta ovat vapaita lain mukaisesti maastavientiä varten vientirekisteröidyt ajoneuvot, ajoneuvolain mukaisesti Suomessa tilapäisesti käytettävät ajoneuvot ja ajoneuvolain mukaisesti käytettävät ajoneuvot, joissa on koenumerokilvet. Koenumerokilvissä kysymyksessä on useimmiten Traficomin myöntämä väliaikainen käyttö tieliikenteessä.

Ajoneuvoverosta vapaita ovat myös ajoneuvolain mukaisesti siirtoluvan saaneet ajoneuvot. Siirtoluvan voi saada esim. liikennekäytöstä poistetun vaurioituneen ajoneuvon kuljettamiseksi korjauspaikkaan. Ajoneuvoverosta vapaita ovat moottoriajoneuvot, joissa käytetään pääasiallisesti puu- tai turveperusteista polttoainetta, sekä lain mukaisiksi museoajoneuvoksi katsastetut ja rekisteröidyt museoajoneuvot.

Muita ajoneuvoverosta vapaita ovat C- tai CD-tunnuksella rekisteröidyt ajoneuvot. Tällainen ajoneuvoja voivat olla esim. lähetystöjen työntekijöiden virka-autot. Sinivalkoinen kilpi myönnetään diplomaattista koskemattomuutta nauttiville henkilöille. Ajoneuverosta vapaita ovat myös pelastus ja sairasautot, puolustusvoimien yksin omistamat ja hallitsemat sotilasajoneuvot, joita ei ole merkitty ajoneuvorekisteriin sekä sellaiset ajoneuvot, jotka omistaa tai joita hallitsee Euroopan unionin Suomessa sijaitseva toimielin, sekä muut kansainvälisen sopimuksen perusteella verovapaat ajoneuvot. Ajoneuvoveroa ei myöskään suoriteta henkilö-, paketti- tai erikoisautoista, joista verovelvollisena on valtio tai sen laitos, ja joita käyttävät valtio tai sen laitos.

Ajoneuvoverosta vapaita ovat myös luokkiin M2 tai M3 kuuluvat linja-autot. Noihin luokkiin kuuluvat henkilöiden kuljetukseen valmistetut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle henkilölle. M2 luokan ajoneuvon kokonaismassa on kuitenkin enintään 5 tuhatta kiloa ja M3-luokan ajoneuvon yli 5000 kg.


Lähde §: ajoneuvoverolaki, ajoneuvolaki


Suomen Juristit Oy
5.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.