Kaikista Suomessa käytössä olevista ajoneuvoista on pääsääntöisesti maksettava ajoneuvoveroa. Ajoneuvoveron palauttaminen on mahdollista neljässä tilanteessa:

Ensinnäkin ajoneuvoveron palautus on mahdollista jos verokauden aikana ajoneuvo poistetaan liikennekäytöstä. Käytännössä ajoneuvon omistaja vie ajoneuvon rekisterikilvet katsastuskonttorille tai romuttaa ajoneuvonsa virallisella romuttamolla. Samoin ajoneuvoveron palauttamiseen oikeuttaa uusi verovelvollinen, eli omistajanvaihdos. Tällöinhän maksuvelvollisuus siirtyy uudelle omistajalla. Ajoneuvoveron palauttaminen voi tulla kysymykseen myös tilanteissa, joissa rekisteriin merkityt tiedot muuttuvat site, että ajoneuvosta tulee verovapaa tai veron määrä alenee. Tällainen voi olla esimerkiksi tilanne, jossa verokauden aikana henkilöautosta muutetaan pakettiautoksi, johon sovelletaan alempaa verokantaa.

Vero palautetaan myös, jos verovelvollinen vapautetaan veron maksuvelvollisuudesta.

Ajoneuvoveron palautukseen oikeutetut

Palautuksen määrä lasketaan päiväkohtaisesti, eikä palautukselle tarvitse maksaa korkoa. Palautus maksetaan pääsääntöisesti verovelvolliselle. Palautus voidaan maksaa myös jollekin muulle, kunhan siihen on verovelvollisen kirjallinen suostumus. Verovelvollisten ollessa yhteisvastuussa, vero palautetaan sille, jonka maksettavaksi vero oli pantu. Jos ajoneuvoveroa maksaa vahingossa, se voidaan palauttaa. Palautusta saa hakea, jos voi todistaa suorittaneensa sitä erehdyksessä. Takaisinmaksua haetaan Trafilta. Palautukseen oikeuttavasta erehdyksestä ei kuitenkaan ole kyse, jos vero on suoritettu siinä uskossa, ettei ajoneuvon käyttöä estettäisi. Erehdyksestä ei myöskään ole kyse silloin, jos tämä tarkoitus on olosuhteiden perusteella selvää.

Jos kaksi tai useampi on suorittanut ajoneuvoveroa samasta ajoneuvosta, liikaa maksettu vero palautetaan. Palautusta on haettava, ja se maksetaan sille, joka ei ole verovelvollinen. Voi käydä niin, että Trafin on palautettava veroa, mutta samaan aikaan määrättävä veroa samalle henkilölle. Tällaisissa tilanteissa virasto siirtää tulossa olevan palautuksen maksamatta jääneen veron suoritukseksi. Verovelvollista ei tarvitse kuulla asiassa. Siirto voidaan myös tehdä vaikka, vero ei ole vielä erääntynyt. Jos maksuun pantavaa veroa ei ole, palautus siirretään odottamaan seuraavaa maksuunpanoa. Palautettavan määrän siirrosta ja käyttämisestä veron suoritukseksi ilmoitetaan verovelvolliselle lähetettävässä verolipussa. Veronpalautus voidaan maksaa ilman erillistä hakemusta, jos sitä ei ole haettu 12 kuukauden kuluessa palautusperusteen syntymisestä.

Nopeaa apua lakiasioihin.