Kaikista Suomessa käytössä olevista ajoneuvoista on pääsääntöisesti maksettava ajoneuvoveroa. Ajoneuvoveron palauttaminen on mahdollista neljässä tilanteessa:

Ensinnäkin ajoneuvoveron palautus on mahdollista jos verokauden aikana ajoneuvo poistetaan liikennekäytöstä. Käytännössä ajoneuvon omistaja vie ajoneuvon rekisterikilvet katsastuskonttorille tai romuttaa ajoneuvonsa virallisella romuttamolla. Samoin ajoneuvoveron palauttamiseen oikeuttaa uusi verovelvollinen, eli omistajanvaihdos. Tällöinhän maksuvelvollisuus siirtyy uudelle omistajalla. Ajoneuvoveron palauttaminen voi tulla kysymykseen myös tilanteissa, joissa rekisteriin merkityt tiedot muuttuvat site, että ajoneuvosta tulee verovapaa tai veron määrä alenee. Tällainen voi olla esimerkiksi tilanne, jossa verokauden aikana henkilöautosta muutetaan pakettiautoksi, johon sovelletaan alempaa verokantaa. Vero palautetaan myös, jos verovelvollinen vapautetaan veron maksuvelvollisuudesta.

Palautuksen määrä lasketaan päiväkohtaisesti, eikä palautukselle tarvitse maksaa korkoa.

Jos verovelvollisella on muuta maksettavaa ajoneuvoveroa, Liikenne- ja viestintävirasto voi siirtää palautuksen suoraan toisen veron suoritukseksi. Siirto voidaan tehdä, vaikka vero, jonka suoritukseksi palautus siirretään, ei ole erääntynyt. Jos maksuun pantavaa veroa ei ole, palautus siirretään odottamaan seuraavaa maksuunpanoa. Palautettava vero voidaan myös kuitata toiselle viranomaiselle maksettavasta verosta. Siirrosta ja tai kuittauksesta ilmoitetaan verovelvolliselle seuraavaksi lähetettävässä verolipussa.

Ajoneuvoveron palautukseen oikeutetut

Palautus maksetaan pääsääntöisesti verovelvolliselle. Palautus voidaan maksaa myös jollekin muulle, kunhan siihen on verovelvollisen kirjallinen suostumus. Verovelvollisten ollessa yhteisvastuussa, vero palautetaan sille, jonka maksettavaksi vero oli pantu. Jos ajoneuvoveroa maksaa vahingossa, se voidaan palauttaa. Palautusta saa hakea, jos voi todistaa suorittaneensa sitä erehdyksessä. Takaisinmaksua haetaan Trafilta. Palautukseen oikeuttavasta erehdyksestä ei kuitenkaan ole kyse, jos vero on suoritettu siinä uskossa, ettei ajoneuvon käyttöä estettäisi. Erehdyksestä ei myöskään ole kyse silloin, jos tämä tarkoitus on olosuhteiden perusteella selvää.

Jos kaksi tai useampi on suorittanut ajoneuvoveroa samasta ajoneuvosta, liikaa maksettu vero palautetaan. Palautusta on haettava, ja se maksetaan sille, joka ei ole verovelvollinen. Veronpalautus voidaan maksaa ilman erillistä hakemusta, jos sitä ei ole haettu 12 kuukauden kuluessa palautusperusteen syntymisestä.


Lue lisää ajoneuvoveron verovelvollisuudesta.

Lähde §: ajoneuvoverolaki


Suomen Juristit Oy
5.12.2016
(Päivitetty 9.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.