Perusvero ajoneuvoveron perusosana

Suomeen rekisteröidystä ja Suomessa käytettävistä ajoneuvoista on maksettava ajoneuvoveroa. Ajoneuvovero sisältää perusveron ja käyttövoimaveron. Perusvero on ikään kuin pohjana, johon lisätään käyttövoimavero. Koko ajoneuvoveron määrä lasketaan siten, että kerrotaan perus- ja käyttövoimaveron päiväkohtaisten määrien summa verokaudessa olevien päivien lukumäärällä.

Perusveron määräytyminen

Perusveroa on maksettava henkilö- ja pakettiautoista sekä erikoisautoista, joiden suurin sallittu kokonaismassa on enintään 3 500 kilogrammaa. Perusveron päiväkohtaisen määrän näkee ajoneuvoverolain taulukoista.

Järjestelmässä on kaksi taulukkoa;

Taulukkoa 1 sovelletaan autoon, jonka yhdistettyä kulutusta vastaava hiilidioksidipäästö on määritelty auton ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana voimassa olleessa yhteisön lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaisesti jos kysymyksessä on:

1) henkilöauto, jonka kokonaismassa on enintään 2 500 kilogrammaa ja joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen, tai henkilöauto, jonka kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa ja joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen;

2) kaksikäyttöauto, joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen; taikka

3) pakettiauto, joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2008 tai sen jälkeen.

Taulukkoa 2 sovelletaan muuhun autoon. Taulukkoa 2 sovelletaan myös, jos ajoneuvoliikennerekisterissä ei ole vaaditut edellytykset täyttävää tietoa auton hiilidioksidipäästöstä.

Sähköauton perusvero on huokein

Jos ajoneuvon käyttövoimana on yksinomaan sähkö, perusvero on liitteen verotaulukon 1 alin mahdollinen veron määrä. Esimerkiksi täyssähköauton perusvero on vuoden 2017 alusta alkaen 106,21e/vuosi

Lisää tietoa ajoneuvoverosta ja veron määräytymisestä löydät:

http://www.trafi.fi/

http://vihreakaista.fi/

Nopeaa apua lakiasioihin.