Diplomaattinen edustaja, kuten myös diplomaattiajoneuvo on vapautettu pääsääntöisesti kaikista vastaanottajavaltion henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvista veroista lukuun ottamatta tiettyjä välillisiä veroja, joiden osalta verovapaus myönnetään yleensä vastavuoroisuuden pohjalta. Myös edustustojen hallinnollisella ja teknisellä henkilökunnalla voi olla tiettyjä verovapauksia. Diplomaattisella edustajalla on lisäksi oikeus tuoda maahan tullivapaasti tämän henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut esineet. Hallinnollisella ja teknisellä henkilökunnalla on myös oikeus tuoda kertaluonteisesti henkilökohtaiset muuttotavaransa maahan tullivapaasti.

Lähetettyjen konsulien asema muistuttaa diplomaattisen edustajan asemaa. Kunniakonsulit sen sijaan ovat käytännössä aina asemamaan kansalaisia ja vailla erityisiä erioikeuksia ja vapauksia. Kunniakonsulin työtehtäviin liittyvät asiakirjat ja arkistot ovat kuitenkin loukkaamattomia, joten niihin ei esim. voida kohdistaa etsintöjä.

Auto- ja ajoneuvoverovapaus

Diplomaatiajoneuvo on autoverosta vapaa. Autoveroa ei makseta ajoneuvosta joka tulee erityisillä rekisterikilvillä varustettuna ulkovaltojen Suomessa toimivien diplomaattisten edustustojen käyttöön. Sama koskee muita samassa asemassa olevien edustojen tai lähetettyjen konsuleiden virastojen viralliseen käyttöön tulevia ajoneuvoja. Autoveroa ei suoriteta myöskään silloin, kun ajoneuvo tulee diplomaattisten edustajien, lähetettyjen konsulien taikka edellä mainittujen edustustojen hallinnollisen ja teknisen henkilökunnan jäsenten käyttöön edellyttäen että he ovat muun maan kuin Suomen kansalaisia. Verovapaus koskee myös henkilökunnan talouteen kuuluvien perheenjäsenten käytössä olevia ajoneuvoja. Verovapauden edellytyksistä erityistapauksissa voi olla poikkeuksia, joista säädetään tarkentavasti.

Verovapaata ajoneuvoa ei saa myydä veroa suorittamatta. Ajoneuvoa ei voi muullakaan tapaa luovuttaa tai vuokrata tai antaa vastikkeetta käytettäväksi ennen kuin kolme vuotta on kulunut siitä, kun ajoneuvo rekisteröitiin kysymyksessä olevaan käyttöön. Poikkeuksena sääntöön luovutus ja vuokraus on madollista vastaavaan verottomaan ajoneuvoon oikeutetulle edustustolle tai henkilölle. Euroopan yhteisöjen Suomessa sijaitsevien toimielinten käyttöön tuleva ajoneuvo on autoverosta vapaa. Sama koskee näiden toimielinten palvelukseen tulevan, pysyvästi muualla kuin Suomessa asuneen henkilön käyttöön ja omistukseen tulevaa ajoneuvoa.

Diplomaattiajoneuvo on myös ajoneuvoverosta vapaa. Diplomaattirekisteröidyt autot ovat vapaita ajoneuvoverosta pääsääntöisesti ilman hakemusta samoin Euroopan yhteisöjen Suomessa sijaitsevien toimielinten omistamat tai hallitsemat autot, lisäksi auto voi olla ajoneuvoveroton muiden kansainvälisten sopimusten perusteella.


Lähde §: autoverolaki, ajoneuvoverolaki


Suomen Juristit Oy
7.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.