Autoveron palautus

Henkilöautoista, pakettiautoista, M2 -luokan linja-autoista (omamassa alle 1875kg) ja moottoripyöristä (+muut L-luokan ajoneuvot) on maksettava autovero enne rekisteriin merkitsemistä tai käyttöönotto. Edellytysten täyttyessä maksettu autovero voidaan palauttaa hakemuksesta verovelvolliselle. Katso ajoneuvoveron palautuksesta erillinen artikkeli.

Autoveron palautus voi tulla kyseeseen ensinnäkin silloin, kun Suomessa verotettu ajoneuvo viedään maasta pysyvästi muualla kuin Suomessa käytettäväksi (vientipalautus). Veroa palautetaan se määrä, joka samanlaisesta ajoneuvosta kannettaisiin, jos se verotettaisiin käytettynä ajoneuvona ajankohtana, jona ajoneuvo viedään Suomesta.

Autoveron palautus edellyttää sitä, että ajoneuvo on liikennekelpoisessa kunnossa silloin kun käyttö Suomessa päättyy. Lisäksi ajoneuvo on  rekisteröitävä liikenteeseen käytettäväksi ulkomailla. Veroa palautetaan sen verran kuin mitä samanlaisesta ajoneuvosta olisi maksettava veroa sillä hetkellä kun ajoneuvo ilmoitetaan vietäväksi pois Suomesta  ja sitä lakataan käyttämästä maassa. Jos ilmoitus ja käytön lakkaaminen eivät tapahdu samaan aikaan, palautus määritetään myöhemmän ajankohdan perusteella.

Vähennykset ja poikkeukset palautuksessa

Palautettavasta määrästä vähennetään aina 300 euroa. Veroa ei luonnollisesti voida palauttaa enempää kuin mitä kyseisestä ajoneuvosta on maksettu. Veroa ei myöskään palauteta siltä osin, kuin ajoneuvon arvo on noussut siihen verotuksen jälkeen tehdyn muutostyön tai varustelun takia. Veroa ei palauteta myöskään siinä tapauksessa että palautettava määrä jäisi 300 euron vähennyksen jälkeen alle tuhannen euron.

Veroa ei myöskään palauteta ajoneuvosta, jonka ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut 10 vuotta tai enemmän, tai jota ei ole asianmukaisesti ilmoitettu verotettavaksi. Palautuksen määrään tehdään myös alennus silloin, kun veroa palautetaan ajoneuvosta, jonka veroa on alennettu jonkin lain perusteella.

Palautettavaa määrää alennetaan sillä osuudella veron alennuksesta, joka vaadittaisiin kun ajoneuvo luovutettaisiin muuhun kuin alennettuun veroon oikeuttavaan käyttöön palautushakemuksen tekohetkellä. Kun ajoneuvo, josta autoveron palautus on tehty rekisteröidään tai otetaan uudelleen käyttöön Suomessa, ajoneuvo verotetaan normaalisti käytetyn ajoneuvon verotusta koskevien säännösten mukaisesti. Aikaisempaa verotusta ei oteta huomioon.

Autoverotus siirtyi 1.1.2017  Tullilta Verohallinnolle.

kts. myös autoverolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.