Henkilöautoista, pakettiautoista, M2 -luokan linja-autoista (omamassa alle 1875kg) ja moottoripyöristä (+muut L-luokan ajoneuvot) on maksettava autovero ennen rekisteriin merkitsemistä tai käyttöönottoa. Edellytysten täyttyessä maksettu autovero voidaan palauttaa hakemuksesta verovelvolliselle. Katso ajoneuvoveron palautuksesta erillinen artikkeli.

Autoveron palautus voi tulla kyseeseen ensinnäkin silloin, kun Suomessa verotettu ajoneuvo viedään maasta pysyvästi muualla kuin Suomessa käytettäväksi (vientipalautus). Veroa palautetaan se määrä, joka samanlaisesta ajoneuvosta kannettaisiin, jos se verotettaisiin käytettynä ajoneuvona ajankohtana, jona ajoneuvo viedään Suomesta.

Autoveron palautus edellyttää sitä, että ajoneuvo on liikennekelpoisessa kunnossa silloin kun käyttö Suomessa päättyy. Lisäksi ajoneuvo on  rekisteröitävä liikenteeseen käytettäväksi ulkomailla. Veroa palautetaan sen verran kuin mitä samanlaisesta ajoneuvosta olisi maksettava veroa sillä hetkellä kun ajoneuvo ilmoitetaan vietäväksi pois Suomesta  ja sitä lakataan käyttämästä maassa. Jos ilmoitus ja käytön lakkaaminen eivät tapahdu samaan aikaan, palautus määritetään myöhemmän ajankohdan perusteella.

Vähennykset ja poikkeukset palautuksessa

Palautuksessa voi olla vähennyksiä ja poikkeuksia riippuen palautuksen syystä. Esimerkiksi vientipalautusta voidaan myöntää, jos palautettava määrä on vähintään 500 euroa. Veroa ei myöskään palauteta siltä osin, kuin ajoneuvon arvo on noussut siihen verotuksen jälkeen tehdyn muutostyön tai varustelun takia.

Lähde §: autoverolaki


Suomen Juristit Oy
5.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.