Elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuus

Elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuus on velvollisuutta, joka elinkeinonharjoittajan on täytettävä toiminnassaan suhteessa kuluttajaan. Velvollisuuden tarkoituksena on varmistaa palveluksen suorittaminen tai toteuttaminen kuluttajan edut huomioiden. Tiedonantovelvollisuuden tarkoituksena on poistaa tiedollista epäsuhtaa osapuolten väliltä.… Lue lisää »

Kiinteistönvälityksessä kaupan kohteesta annettava tieto

Kiinteistönvälityksessä annettava tieto on kiinteistöä koskevaa tietoa, jonka tarkoituksena on saattaa ostajaehdokas mahdollisimman kattavasti tietoiseksi kaupan kohteesta. Välitysliikkeellä tarkoitetaan sitä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen saattaa sopijapuolet kosketuksiin… Lue lisää »

Milloin toimitetaan arvioverotus

Vero määrätään yleensä maksettavaksi veroilmoitukseen merkittyjen verovelvollisen ilmoittamien tietojen perustella. Arvioverotus toimitetaan poikkeuksellisesti. Verovelvollisen ilmoituksesta verohallinnon arvioksi Mikäli verovelvollinen ei ole antanut veroilmoitusta, se on puuttellinen, tai sitä ei voida… Lue lisää »

Autoveron korotus

Autoveron korotus voi tulla kysymykseen jos verovelvollinen on antanut veroilmoituksen, muun säädetyn tiedon, asiakirjan tai selvityksen virheellisenä. Veronkorotus voi seurata myös siinä tapauksessa, että verovelvollinen on jättänyt tämän tiedonantovelvollisuutensa kokonaan tai… Lue lisää »