Myitkö omaisuuttasi tappiolla? Voiko luovutustappion vähentää verotuksessa?

Jos olet myynyt omaisuuttasi alhaisemmalla hinnalla kuin olet sitä hankkinut, sinulle on aiheutunut luovutustappiota. Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio voidaan vähentää saaduista luovutusvoitoista verovuonna ja kolmena sitä seuraavana vuotena sitä mukaa kuin voittoa kertyy. Luovutustappiota ei oteta huomioon pääomatulolajin alijäämää vahvistettaessa.

Oman vakituisen asunnon luovutuksesta syntynyt tappio ei yleensä ole vähennyskelpoinen. Vähennyskelpoisuus on olemassa tapauksissa, joissa samaisen asunnon luovutusvoiton verovapauden edellytykset eivät täyttyisi.

Tavanomaisen koti-irtaimiston ja muun siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen. Esim. yksityiskäytössä olleen auton luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen.

Luovutusvoitot ja -tappiot on ilmoitettava veroilmoituksessa tai veroehdotuksessa. Ilmoituksia varten on omat lomakkeensa.

Nopeaa apua lakiasioihin.