Hankintameno-olettama liittyy terminä luovutusvoittoverotukseen. Pääsääntönä on todellisen luovutusvoiton määrän laskeminen. Tietyissä tilanteissa voidaan kuitenkiin käyttää hankintameno-olettamaa todellisen hankintamenon sijaan. Olettamalla tarkoitetaan laskennallista arvoa. Tässä käsitellään hankintameno-olettamaa kun se liittyy henkilön tuloverotukseen ja siinä luovutusvoiton määrään laskemiseen.

Hankintameno-olettama – miten lasketaan?

Omaisuuden luovutuksesta saadun voiton (luovutusvoitto) määrä lasketaan siten, että luovutushinnasta vähennetään omaisuuden hankintamenon poistamatta olevan osan ja voiton hankkimisesta olleiden menojen yhteismäärä. Muiden verovelvollisten kuin yhteisön, AY:n tai KY:n saamasta luovutushinnasta vähennettävä määrä on aina vähintää 20 prosenttia. Mikäli luovutettu omaisuus on ollut luovuttajalla 10 vuotta tai enemmän, vähennettävä määrä on kuitenkin vähintään 40 prosenttia luovutushinnasta.

Tietyin edellytyksin on mahdollista käyttää luovutusvoittoa laskettaessa 80 prosentin hankintameno-olettamaa. Tämä soveltuu, kun omaisuus luovutetaan vastikkeellisesti laissa tarkemmin määrättyyn yhteiskunnan kannalta tarpeelliseen tarkoitukseen joko pakkolunastuksella taikka vapaaehtoisesti tilanteessa, jossa pakkolunastus olisi mahdollinen.


Lue lisää veronalaisesta luovutusvoitosta.

Lähde §: tuloverolaki


Suomen Juristit Oy
16.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.