Harkitsetko omaisuutesi myyntiä? Saatko veronalaista luovutusvoittoa?

Omaisuuden myynnistä tai vaihtamisesta syntyvä voitto on veronalaista pääomatuloa. Luovutusvoittoa syntyy, jos onnistut myymään omaisuuttasi kalliimmalla hinnalla kuin olet sen itse hankkinut. Luovutusvoitosta sinun on maksettava veroa pääomatulojen veroprosentin mukaan. Pääomatulojen veroprosentti on 28. Jos omaisuuden myynnistä syntyy luovutustappiota, on se verotuksessa yleensä ainakin osittain vähennyskelpoista.

Luovutusvoittoa ja luovutustappiota voi syntyä sekä kiinteän että irtaimen omaisuuden luovutuksesta. Irtainta omaisuutta on esim. asunto-osakeyhtiöiden ja muiden osakeyhtiöiden osakkeet, sijoitusrahasto-osuudet, arvopaperit ja irtaimet esineet. Kiinteää omaisuutta on etupäässä maaomaisuus. Luovutusvoiton kannalta ei juuri ole merkitystä jaottelulla irtaimeen ja kiinteään omaisuuteen. Luovutusvoitosta verotetaan kummassakin tapauksessa.

Luovutusvoittoverotusta ei voi välttää sillä, ettei omaisuuden hankintamenosta ole tietoa. Verottaja kyllä löytää keinot luovutusvoiton laskemiseksi. Luovutuksesta syntyvä voitto on veronalaista tuloa, vaikka kysymys olisi perintönä saadun tai 80 vuotta sitten hankitun omaisuuden myynnistä.

Luovutusvoitot ja -tappiot on ilmoitettava veroilmoituksessa tai veroehdotuksessa. Ilmoituksia varten on omat lomakkeensa.

Nopeaa apua lakiasioihin.