Maksanko luovutusvoittoveroa esim. pakkolunastusmenettelyssä?

Jos luovutat kiinteistön pakkolunastuksen kautta tai muuten siihen rinnastettavassa menettelyssä, luovutusvoittoverotus on lievennetty. Luovutusvoitto lasketaan tällöin siten, että luovutushinnasta vähennetään vähintään 80 prosenttia. Luovutusvoittoa ei tällöin yleensä synny lainkaan. Jo ennen pakkolunastusta uhanalaisen kiinteistön voi lievennetyn luovutusvoittoverotuksen alaisena myydä lunastukseen oikeutetulle.

Sama luovutusvoiton laskentakaava on käytössä silloin, jos yksittäinen henkilö tai kuolinpesä luovuttaa kiinteää omaisuutta valtiolle tai kunnalle. Huojennus koskee metsähallitukselle valtion edustajana tapahtuvia luovutuksia vain, jos kiinteistö luovutetaan puolustusvoimien käyttöön, luonnonsuojelu- tai tutkimustarkoitukseen taikka muuhun yhteiskunnalliseen tarkoitukseen.

Jos luonnonsuojelualueeksi luovutettava kiinteistö vaihdetaan toiseen kiinteistöön, luovutusvoittoa ei lasketa vaihdossa saadun kiinteistön arvon osalta.

Nopeaa apua lakiasioihin.