Kiinteistökaupan ilmoittaminen verottajalle tehdään varainsiirtoveron, luovutusvoittoveron, lahjaveron taikka perintöveron maksamista varten.

Kiinteistökaupan ilmoittaminen verottajalle

Varainsiirtovero

Kiinteistönkaupoista menee varainsiirtovero. Varainsiirtoveroa ei ole kuitenkaan suoritettava, jos luovutuksensaaja on hankkinut omistukseensa kiinteistön ja vähintään puolet sillä olevasta tai sille rakennettavasta asuinrakennuksesta. Ensiasunnon ostaja on siis vapautettu varainsiirtoveron suorittamisesta. Varainsiirtovero pitää maksaa oma-alotteisesti ja tässä yhteydessä verottajalle siis pitää ilmoittaa tieto tehdystä kiinteistön kaupasta. Varainsiirtovero on ostajan suoritettava vero, joten varainsiirtoveron ilmoittaminen ei koske myyjää.

Luovutusvoittovero

Omaisuuden myynnistä saatu voitto on tuloverolain mukaisesti pääomatulona verotettavaa tuloa. Jos kiinteistökaupasta tulee voittoa, pitää siitä ilmoittaa verottajalle luovutusvoiton määrä ja maksaa luovutusvoittovero. Oman vakituisessa käytössä ja omistuksessa vähintään kaksi vuotta olleen kiinteistön myynnistä ei tarvitse maksaa luovutusvoittoveroa. Luovutusvoitto on myyjän velvollisuus ilmoittaa, ei ostajan.

Lahja ja perintö

Jos kiinteistö saadaan lahjana, pitää lahjansaajan maksaa siitä lahjavero. Edellytys on tietenkin, että lahjaverotuksen alarajat ylittyvät. Jos kiinteistö saadaan perintönä, menee siitä tieto verottajalle perukirjan mukana.

Nopeaa apua lakiasioihin.