Mitä päiväsakko tarkoittaa?

Suomessa on käytössä ns. päiväsakkojärjestelmä. Rikoksen seurauksena tuomittu sakko määrätään päiväsakkoina. Yhden päiväsakon määrä lasketaan tuomitun tulojen perusteella. Päiväsakon rahamäärään vaikuttaa lisäksi huollettavien lukumäärä. Mitä enemmän tienaa, sitä suurempi on yhden päiväsakon rahamäärä. Elatusvelvollisuus taas vähentää yhden päiväsakon hintaa. Tällä tavalla rikas kokee sakkotuomion suhteessa yhtä epämieluisana kuin kyöhä, eikä sakotettavan perhe joudu kohtuuttomasti sakosta kärsimään. Yhden päiväsakon rahamäärä on alimmillaan 6 euroa, ylärajaa ei ole.

Vähimmillään päiväsakkoa yhdestä rikoksesta voidaan tuomita yksi päiväsakko ja enimmillään satakaksikymmentä päiväsakkoa. Useamman rikoksen tullessa yhtä aikaa sakotettavaksi, on päiväsakkojen enimmäismäärä 240. Sakkojen kokonaismäärä saadaan kun päiväsakkojen lukumäärä kerrotaan päiväsakon rahamäärällä. Julkisuudessa on joskus käyty kiivasta keskustelua mm. ylinopeussakkojen kohtuullisuudesta. Kokonaisuutena ajatellen päiväsakkojärjestelmämme lienee kohtuullisen oikeudenmukainen.

Nopeaa apua lakiasioihin.