Rikesakot ja päiväsakot ovat sakkoseuraamuksia, joita määrä esim. poliisi. Sakkoja voidaan jaotella myös esim. sakkolajeittain (esim. sakkomääräys ja sakkovaatimus). Tässä artikkelissa erotellaan rikesakko ja päiväsakko.

Rikesakkoja määrätään lievimmistä teoista. Rikesakot ovat kiinteitä, eikä rikkeen tekijän tulot vaikuta sakon loppusummaan. Päiväsakkojärjestelmässä päiväsakon rahamäärä määräytyy sakotettavan nettotulojen ja elatusvelvollisten perusteella. Teon vakavuus määrittää päiväsakkojen kappalemäärän. Loppusumma saadaan kertomalla päiväsakon lukumäärä ja rahamäärä keskenään.

Päiväsakon rahamäärä määräytyy vähentämällä nettokuukausituloista peruskulutusvähennys 255 euroa ja jakamalla saatu erotus luvulla 60. Päiväsakon alin euromäärä on vähintään 6 euroa. Päiväsakolle mennyt sakko ei voi kuitenkaan olla pienempi kuin teosta määrättävä suurin rikesakko.

Rikesakot ja päiväsakot – esimerkkinä ylinopeudet

Pääsääntöisesti liikennerikkomus voidaan käsitellä rikesakolla, kun ylinopeutta ei ole enempää kuin 20km/h yli sallitun nopeusrajoituksen. Yli 21km/h:n ylitystä ei enää voi käsitellä rikesakolla. Mahdollista on kuitenkin määrätä vähäisemmistäkin ylinopeuksista päiväsakkoja, jos teko-olosuhteet eivät osoita teon olleen vähäinen.

Päiväsakkoja ylinopeuksista määrättäessä teko on liikennerikkomusta kun teosta määrätään sen vakavuuden perusteella alle 12kpl päiväsakkoja. Yli kahdentoista päiväsakon ollessa kysymyksessä teko muuttuu liikenneturvallisuuden vaarantamiseksi. Koska liikenneturvallisuuden vaarantaminen on rikoslain puolella määrätään sakkoseuraamuksen päälle lisäksi rikosuhrimaksu.

Ylinopeussakon minimisumma on mopoilijalle 100 euroa ja muulle moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle 200 euroa.

Kiinteä rikesakko voidaan määrätä tieliikennelain vastaisten tekojen lisäksi myös monien muiden lakien (esim. jätelaki ja järjestylaki) rikkomisesta.

Lue lisää päivä- ja rikesakoista

Lähde §: tieliikennelaki, asetus päiväsakon rahamäärästä

Nopeaa apua lakiasioihin.