Näpistys on varkauden lievempi tekomuoto. Mikäli varkaus, huomioon ottaen anastetun omaisuuden arvo tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko näpistykseksi. Myös näpistyksen yritys on rangaistava. Näpistyksestä tuomitaan sakkoa.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä näpistyksestä, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

milloin on kyseessä näpistys?

Pääsääntöisesti näpistyksestä on kyse silloin, kun anastetun omaisuuden arvo on vähäinen. Anastetun omaisuuden arvolle ei ole asetettu mitään tarkkaa rajaa. Yleisenä suuntaviivana voidaan pitää, että näpistyksessä omaisuus on alle 500 euron arvoista, mutta käytännössä omaisuuden arvo voi olla jopa noin 1000 euroa. Omaisuuden arvon osalta voidaan kuitenkin huomioida omaisuuden arvo rikoksen uhrille.

Näpistyksen tulee olla myös kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Lähtökohtaisesti omaisuuden arvoa koskevat rajat soveltuvat vain sellaisiin rikoksiin, joissa ei ole tehty muita murtotoimia. Arvioinnissa voidaankin ottaa huomioon esimerkiksi se, jos tekijä on rikoksen toteuttamista varten rikkonut myymälän ikkunan. Tavallisimpia näpistysrikoksia ovatkin myymälävarkaudet, joissa tekijä asioi myymälässä tavallisesti, mutta jättää tuotteet maksamatta.

Näpistyksen yhteydessä voidaan joutua arvioimaan sellaista tilannetta, jossa sama tekijä on syyllistynyt useampaan tekoon. Tapauksessa KKO 2002:33 tekijä syyllistyi useampaan anastukseen lyhyen ajan sisällä. Vaikka osassa anastuksista omaisuuden arvo oli vähänen, kyseessä ei ollut näpistys, koska tekijän toiminta oli suunnitelmallista. Tapauksessa KKO 2011:66 toistuvia tekoja pidettiin näpistyksinä, sillä omaisuuden arvo oli hyvin vähänen, eikä toiminta ollut suunnitelmallista.

mitä seurauksia näpistyksellä on?

Näpistyksestä tuomitaan 1-120 päiväsakkoa. Päiväsakkojen määrään vaikuttaa muun muassa anastetun omaisuuden arvo ja tekojen toistuvuus. Lisäksi tekijän tulee palauttaa anastettu omaisuus. Jos omaisuuden palauttaminen ei ole mahdollista, tekijä joutuu korvaamaan omaisuuden arvon.

Lähtökohtaisesti näpistyksestä tulee seurauksia silloin, kun rikoksen uhri sitä vaatii. Esimerkiksi kauppiaiden intressissä yleensä on vaatia seuraamuksia, jotta näpistykset vähenevät. Rikoksen uhri voi vaikuttaa myös siihen, käsitelläänkö näpistysasia sakkomenettelyssä vai tuomioistuimessa. Sakkomenettelyssä poliisi kirjoittaa sakon paikan päällä. Muuten asia käsitellään tuomioistuimessa.

Jos tekijä on alle 18-vuotias, näpistyksestä ilmoitetaan vanhemmille ja lastensuojeluun.


Lähde §: rikoslaki

Lue lisää törkeästä varkaudesta.


Suomen Juristit Oy / Trainee
20.2.2015
(Päivitetty 1.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.