Varkaudella tarkoitetaan irtaimen omaisuuden anastamista toisen hallusta. Varkaudesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi ja kuusi kuukautta. Teon yritys on rangaistava.

Anastamisella tarkoitetaan toisen omistaman irtaimen omaisuuden oikeudetonta ottamista, pitämistä, luovuttamista tai muunlaista hyväksikäyttöä tarkoituksella sen saaminen itselleen tai toiselle sellaiseen omistukseen, joka on pysyvää ja ulkonaiselta olemukseltaan vastaa omistusoikeutta.

Lisäksi tunnusmerkistö edellyttää, että anastettava omaisuus on irtainta omaisuutta. Tällä tarkoitetaan käytännössä kaikkea aineellista ja konkreettista omaisuutta. Näin teko ei ole varkaus esimerkiksi silloin, kun kyseessä oleva omaisuus on tilillä olevaa rahaa. Sen sijaan säädöksessä tarkoitettuna irtaimena omaisuutena kuitenkin pidetään sähköä tai lämpöä, joka on saatettu taloudellisesti hyväksi käytettävään muotoon.

Omaisuuden tulee myös olla toisen hallussa. Tällä tarkoitetaan sitä, että omaisuus on sekä toisen henkilön omistama että hallussa. Mikäli omaisuus on valmiiksi esimerkiksi tekijän hallussa tai hukassa omistajaltaan, kyseessä voi kuitenkin olla kavallus.

Mikäli rikoksentekijä asuu yhteistaloudessa asianomistajan kanssa ja rikoksen kohteena on tässä yhteistaloudessa oleva omaisuus; taikka, mikäli rikoksen kohteena on rikoksentekijän puolison, sisaruksen tai suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevan sukulaisen omaisuus; taikka, mikäli rikoksentekijä on kuolinpesän osakas ja rikoksen kohteena on pesän omaisuus, ei virallinen syyttäjä saa nostaa syytettä varkaudesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.


Lue lisää näpistyksestä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 13.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.