Varkaus

Varkaudella tarkoitetaan irtaimen omaisuuden anastamista toisen hallusta omaisuutta. Varkaudesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi ja kuusi kuukautta. Teon yritys on rangaistava.

Mikäli rikoksentekijä asuu yhteistaloudessa asianomistajan kanssa ja rikoksen kohteena on tässä yhteistaloudessa oleva omaisuus; taikka, mikäli rikoksen kohteena on rikoksentekijän puolison, sisaruksen tai suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevan sukulaisen omaisuus; taikka, mikäli rikoksentekijä on kuolinpesän osakas ja rikoksen kohteena on pesän omaisuus, ei virallinen syyttäjä saa nostaa syytettä varkaudesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.