Törkeä varkaus

Mikäli varkaudessa anastamisen kohteena on erittäin arvokas omaisuus; taikka, anastamisella aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa; taikka, rikoksentekijä käyttää hyväkseen rikoksen uhrin avutonta tai hädänalaista tilaa; taikka, rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten ampuma-aseella, räjähdysaineella taikka muulla näiden kaltaisella vaarallisella välineellä; taikka, rikoksentekijä murtautuu asuttuun asuntoon, ja varkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi varkaudeksi. Törkeästä varkaudesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.