Varkaudella tarkoitetaan irtaimen omaisuuden anastamista toisen hallusta. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tekijä voidaan tuomita törkeästä varkaudesta. Arvioinnin lähtökohtana on se, että teko täyttää varkauden tunnusmerkit.

Teko katsotaan törkeäksi varkaudeksi, mikäli

  • anastamisen kohteena on erittäin arvokas omaisuus,
  • anastamisella aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa,
  • rikoksentekijä käyttää hyväkseen rikoksen uhrin avutonta tai hädänalaista tilaa,
  • rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten ampuma-aseella, räjähdysaineella taikka muulla näiden kaltaisella vaarallisella välineellä, tai
  • rikoksentekijä murtautuu asuttuun asuntoon.

Lisäksi törkeän tekomuodon tuomitseminen edellyttää, että varkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Laissa ei ole määritelty, mitä omaisuutta on pidettävä erittäin arvokkaana. Kysymystä on kuitenkin käsitelty useampaan kertaan korkeimmassa oikeudessa. Tapauksessa KKO 2019:46 9 500 euron arvoista moottoripyörää ei pidetty erittäin arvokkaana omaisuutena.

Erityisen tuntuvaa vahinkoa sen sijaan arvioidaan suhteessa uhrin oloihin. Tällä perusteella voidaan tuomita törkeänä myös sellaisen vähempiarvioisen omaisuuden anastaminen jonka aiheuttaa esineen omistajalle huomattavaa vahinkoa esimerkiksi hänen vähävaraisuudestaan johtuen.

Uhrin avuttoman tai hädänalaisen tilan taustalla voi olla esimerkiksi sairaus tai vanhuus. Rikos voidaan kuitenkin syystä riippumatta tuomita törkeänä, jos tekijä on käyttänyt hyödykseen tällaista avutonta tai hädänalaista tilaa.

Teko voidaan tuomita törkeänä myös sillä perusteella, että tekijä murtautuu asuttuun asuntoon. Kyseessä tulee todella olla asuttu asunto, eikä esimerkiksi autotallia tai kesämökkiä aina katsota asutuksi asunnoksi. Sen sijaan merkitystä ei ole sillä, ovatko asukkaat tekohetkellä kyseisessä asunnossa. Tapauksessa KKO 2021:21 tekijä oli tunkeutunut kolmannessa kerroksessa sijainneeseen asuntoon lukitsematta olleen parvekkeen oven kautta ja anastanut sieltä omaisuutta. Korkein oikeus katsoi, että kyseessä oli asuttuun asuntoon murtautuminen.

Törkeästä varkaudesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää varkaudesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 13.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.