Elatusavun maksaminen seuraa normaalisti erotilanteita tai tulee kysymykseen tilanteissa, joissa toinen huoltajista ei ole jatkuvasti lapsen kanssa.

Lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa. Vanhempien elatusvastuun laajuutta otetaan huomioon myös lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan sekä seikat, joiden johdosta vanhemmille ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne ovat vähäiset.

Elatusmaksu on maksu, mitä toinen lapsen vanhempi maksaa täyttääksen lapsen lakisääteisen elatusvelvollisuuden tai ainakin osan siitä. Elatusmaksu voidaan määrätä maksettavaksi myö niissä tilanteissa, joissa huoltaja tai huoltajat eivät muulla tavoin huolehdi lapsensa elatuksesta riittävästä.

Elatusavun maksaminen ja määrä

Elatusvavun määrä ja sen suorittamistapa sovitaan vanhempien tekemällä ja lasten valvojan vahvistamalla sopimuksella tai joissain tapauksissa myös tuomiolla. Tuomiolla määrätään silloin, kun vanhemmat eivät pääse sopuun maksuista.

Elatusmaksua maksetaan joka kuukausi kertamaksuna aina tulevalle kuukaudelle etukäteen. Asiasta voidaan sopia toisin. Maksun määrä voidaan sopia erisuuruiseksi eri ajanjaksoina, mutta tyypillisesti maksu on saman suuruinen vuoden jokaisena kuukautena.

Jos elatusvelvollinen ei ole kykenevä maksamaan elatusmaksua voi lapsi saada Kelalta elatustukea.


Lähde §: laki lapsen elatuksesta

Lue lisää elatusavun määrän ja maksamisen perusteista.


Suomen Juristit Oy
12.12.2016
(Päivitetty 26.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.