Arvonlisäverollinen toiminta ja ilmoitusvelvollisuus

Arvonlisäverollinen toiminta on myyntiä, joka tapahtuu liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran tai palvelun myynnistä. Arvonlisäveron alaista toimintaa on myös Suomessa tapahtuva tavaran maastatuonti, tavaran yhteisöhankinta ja siirto varastointimenettelyyn.

Verovelvollinen on pääsääntöisesti tavaran tai palvelun myyjä. Kaikki toiminta ei ole arvonlisäverollista; veropaita ovat esim. sosiaalihuolto, esiintymiskorvaukset ja ammatillinen koulutus.

Ilmoitus

Arvonlisäverovelvolliseksi on ilmottauduttava, jos liikevaihto on yli 10 000 euroa tilikauden aikana. Arvonlisäverot ilmoitetaan kausiverotuksella ja maksetaan verotilille joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai kerran vuodessa oman ilmoituksen mukaan. Jokaisen kauden veroilmoituksessa ilmoitetaan liikevaihto, suoritettavan ja vähennettävä vero sekä muut tarpeelliset tiedot. Huomaa, että kausiveroio

Jos sinulla on jo yritys ilmottaudut pelkästään arvonlisäverovelvolliseksi, jos olet vasta perustamassa yritysät voit ilmoittautua samalla lomakkeella, jolla perustat yritystä.

katso lisää

https://www.vero.fi/fi-FI

arvonlisäverolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa

Nopeaa apua lakiasioihin.