Arvonlisäverollinen toiminta on myyntiä, joka tapahtuu liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran tai palvelun myynnistä. Arvonlisäveron alaista toimintaa on myös Suomessa tapahtuva tavaran maastatuonti, tavaran yhteisöhankinta ja siirto varastointimenettelyyn.

Verovelvollinen on pääsääntöisesti tavaran tai palvelun myyjä. Kaikki toiminta ei ole arvonlisäverollista; veropaita ovat esim. sosiaalihuolto, esiintymiskorvaukset ja ammatillinen koulutus.

Ilmoitus

Arvonlisäverovelvolliseksi on ilmottauduttava, jos liikevaihto on yli 15 000 euroa tilikauden aikana. Arvonlisäverovelvolliseksi voi myös muussa tapauksessa hakeutua vapaaehtoisesti. Jos sinulla on jo yritys ilmottaudut pelkästään arvonlisäverovelvolliseksi, jos olet vasta perustamassa yritystä voit ilmoittautua samalla lomakkeella, jolla perustat yritystä.

Arvonlisäverot ilmoitetaan kausiverotuksella ja maksetaan verotilille joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai kerran vuodessa oman ilmoituksen mukaan. Jokaisen kauden veroilmoituksessa ilmoitetaan liikevaihto, suoritettavan ja vähennettävä vero sekä muut tarpeelliset tiedot.


Lue lisää arvonlisäveron suorittamisvelvollisuudesta.

Lähde §: arvonlisäverolaki


Suomen Juristit Oy
22.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.