Vero-oikeus

Veroja maksetaan useista eri lähteistä, kuten ansiotuloista, pääomatuloista, lahjoista ja perinnöstä. Vero-oikeuteen kuuluu laaja-alaista sääntelyä, jota voi tuntua hankalalta selvittää ja ymmärtää. Tästä osiosta löydät selkokielisiä vastauksia useisiin vero-oikeudellisiin kysymyksiin liittyen esimerkiksi lahja- ja perintöveron suuruuteen, autoveron muutoksenhakuun ja tuloverovelvollisuuteen.

Invalidihuojennus eli autoveronpalautus autoverotuksessa ›

Invalidihuojennus on helpotus , jota voi saada autoverosta invaliditeetin, useimmiten näkö- tai liikuntarajoitteen perusteella. Invalidihuojennus on mahdollinen, kun auto rekisteröidään ensimmäistä kertaa ja sen omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity näkö- tai liikuntarajoitteinen henkilö. Liikunta- tai näkövammasta aiheutuneen pysyvän haitta-asteen on oltava vähintään 80 prosenttia. Lisäedellytyksenä on, että auto tulee hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä. Invalidihuojennus myönnetään hakemuksesta Verovelvollisen on itse Lue lisää ›

Huojennus perintö- ja lahjaverotuksessa? ›

Huojennus, eli helpotusta, voidaan perintö- ja lahjaverotuksessa myöntää hakemuksesta. Pääsääntöisesti perintö- ja lahjavero on maksettava, vaikka verotus ei olisikaan saanut lainvoimaa. Huojennusta haetaan verohallinnolta. Mitä huojennus on Huojennus voi tarkoittaa osittaista tai täydellistä vapautumista perintö- ja lahjaverosta, veron viivekorosta, viivästyskorosta tai jäämämaksust. Helpotusta voi myös saada korosta, joka suoritettaisiin veronlykkäyksen vuoksi. Perusteet Vapautusta voidaan myöntää, Lue lisää ›

Henkivakuutus verotuksessa ›

Henkivakuutus on sellainen kuolemanvaralle otettu vakuutussopimus, jossa on sovittu vakuutetusta ja edunsaajasta. Sen nojalla saatu vakuutussuoritus on saajalleen veronalaista pääomatuloa. Muun henkilövakuutuksen nojalla saatu vakuutussuoritus on veronalaista ansiotuloa laissa tarkemmin määritellyllä tavalla. Vakuutussopimuksen on kuuluttava laissa tarkemmin määriteltyihin henkivakuutusluokkiin. Myöskään eläkevakuutusta ei pidetä henkivakuutuksena. Henkivakuutussuorituksena pidetään säästösummaa sekä säästösummaa. Lisäksi tällaiseksi suoritukseksi katsotaan vakuutusmaksujen palautuksena Lue lisää ›

Arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus ›

Arvonlisävero on välillinen vero, joka peritään kulutuksesta. Nimensä mukaisesti arvonlisävero on tuotteen tai palvelun arvoa lisäävä vero, joka lisätään tuotteen myyntihintaan. Arvonlisäverosta käyteään yleisesti lyhennettä alv. tai  ALV. Arvonlisäverovelvollinen on pääsääntöisesti myynnistään tavaran tai palvelun myyjä. Arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun tavaran tai palvelun myynti on tehty liiketoiminnan muodossa. Avonlisäveroa on maksettava myös Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista, yhteisöhankinnasta sekä Lue lisää ›

Diplomaattiajoneuvo — verokohtelu tieliikenteessä ›

Diplomaattinen edustaja, kuten myös diplomaattiajoneuvo on vapautettu pääsääntöisesti kaikista vastaanottajavaltion henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvista veroista lukuun ottamatta tiettyjä välillisiä veroja, joiden osalta verovapaus myönnetään yleensä vastavuoroisuuden pohjalta. Myös edustustojen hallinnollisella ja teknisellä henkilökunnalla voi olla tiettyjä verovapauksia. Diplomaattisella edustajalla on lisäksi oikeus tuoda maahan tullivapaasti tämän henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut esineet. Hallinnollisella ja teknisellä henkilökunnalla on Lue lisää ›

Arvonlisäveron maksaminen ›

Arvonlisäveron maksaminen eli veron tilittäminen valtiolle on tapahduttava määrättynä ajankohtana. Veron tilittäminen tarkoittaa kalenterikuukaudelle suoritettavien verojen ja vähennettävien verojen erotusta. Maksamisen suoritetaan oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 6 luvun mukaisesti. kts. laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 768/2016 Valinnainen verokausi ja arvonlisäveron maksaminen Pääsääntöisesti verokausi on yksi kalenterikuukausi. Verovelvollisen on maksettava verokauden vero pääsäännön mukaan viimeistään verokautta seuraavan Lue lisää ›

ALV:n maksamisen ajankohta ›

ALV:n maksamisen ajankohta – myynti Myynnistä suoritettava vero ja vähennettävä vero on kohdistettava veron tilittämistä varten oikealle kalenterikuukaudelle. Arvonlisävero on maksettava yleensä siltä kuukaudelta, jonka aika myyty tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu. Tästä pääsääntöisestä tilanteesta käytetään nimitystä suoriteperuste. Suoriteperusteen mukaisesti maksettaessa merkitystä ei siis anneta sille, milloin tavara tai palvelu on veloitettu tai Lue lisää ›

ALV maksetaan tavaran tai palvelun myynnistä ›

Arvonlisäveroa ( ALV ) maksetaan Suomessa tapahtuvasta tavaran tai palvelun myynnistä, vuokrauksesta tai niihin rinnastettavasta toiminnasta. Myyjä perii ALV:n ostajalta myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle. Arvonlisäverollisesta toiminnasta on pääsääntöisesti rekisteröidyttävä. Ilmoittautuminen tehdään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Rekisteriä ylläpitää verohallinto. Ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos yrityksen liikevaihto jää tilikauden (12kk) aikana alle 10 000 euron. Mikä Lue lisää ›

Arvonlisävero pähkinänkuoressa ›

Arvonlisävero on välillinen vero, joka peritään kulutuksesta. Arvonlisävero maksetaan valtiolle. Nimensä mukaisesti arvonlisävero on tuotteen tai palvelun arvonlisää verottava vero, joka lisätään tuotteen myyntihintaan. Yleinen arvonlisäverokanta on 24 %, mutta alennettujakin verokantoja on mm. lääkkeissä ja kultturipalveluissa. Arvonlisäverosta käyteään yleisesti lyhennettä alv. tai  ALV. Yleensä verovelvollinen on tavaran tai palvelun myyjä. Veroa voidaan suorittaa liiketoiminnan Lue lisää ›

Autoveron määräytyminen ›

Autoveron määräytyminen on määritetty autoverolaissa ja se on maksettava henkilöautoista, pakettiautoista, linja-autoista (omamassa alle 1875kg), moottoripyörästä, sekä muista L-luokan ajoneuvoista ennen ajoneuvon rekisteröintiä tai käyttöönottoa. Autoveron kantaa 1.1.2017 verohallinto. Autoveron lisäksi ajoneuvon käytöstä maksetaan ajoneuvovero, jonka kantaa liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Veron määrä selviää autoverolain liitteistä Autoveron määräytyminen on  kirjattu autoverolain liitteisiin. Verotaulukoita on kaksi.  Uudesta henkilöautosta Lue lisää ›

Perintövero

Perintövero määräytyy perinnön suuruuden, sekä perillisen ja perittävän välisen suhteen mukaisesti. Perintöveron määrän lähtökohtana toimii perukirja, josta selviää perittävän sekä kuolinpesän velat ja varat. Kuolinpesän säästöistä jaetaan kullekkin perilliselle suhteelliset perintöosuudet. Kutakin perillistä verotetaan erikseen, ja mikäli perillisen osuus on alle 20 000 euroa, ei veroa tarvitse maksaa. Tietyissä tilanteissa on mahdollista tehdä vähennyksiä perintöverotukseen, jos perillinen on esimerkiksi alaikäinen lapsi.

 Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua verotukseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Laadi perunkirjoitus.

2

Hanki perintöverotuspäätös Verottajalta.

3

Selvitä perintöveron määrä ja maksu aikataulu.

4

Hoida kuolinpesän verojen maksu.