Arvonlisäveroa ( ALV ) maksetaan Suomessa tapahtuvasta tavaran tai palvelun myynnistä, vuokrauksesta tai niihin rinnastettavasta toiminnasta. Myyjä perii ALV:n ostajalta myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle.

Arvonlisäverollisesta toiminnasta on pääsääntöisesti rekisteröidyttävä. Ilmoittautuminen tehdään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Rekisteriä ylläpitää verohallinto. Ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos yrityksen liikevaihto jää tilikauden (12kk) aikana alle 15 000 euron.

Mikä on myyntiä

Myynti on tavaran omistusoikeuden vastikkeellista luovuttamista. Maksettava vastike on tavanomaisessa kaupankäynnissä rahaa, euroja. Kaupankäynnin kohde eli tavara voi olla mitä tahansa aineellista; esine, sähkö, kaasu yms. ALV :n alaisena myyntinä pidetään myös elinkeinonharjoittajan Suomessa harjoittaman liikkeen omaisuuteen kuuluvan tavaran siirto Suomesta toiseen jäsenvaltioon. Myyntiä se ei kuitenkaan ole, mikäli on kyse liikkeen tai sen osan luovutuksesta (myynnistä) ja tavaroiden luovutus tapahtuu liiketoiminnan jatkajalle. ALV :n alaisena myyntinä  ei liikkeen luovutuksen tapaan pidetä myöskään konkurssin yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden ja palveluiden luovuttamista liiketoiminnan jatkajalle, eli konkurssipesälle.

Palvelu voi olla lähes mitä tahansa liiketoiminnan muodossa myytävää.

ALV velvollisen myyjän on yleensä annettava ostajalle laksu, joka sisältää riittävät laskumerkinnät. Jotta ostaja voi vähentää ostoistaan arvonlisäveron, hänellä on oltava ostetusta tavarasta myyjän antama lasku tai muu tosite.

Arvonlisävero on suoritettava myös silloin, kun tavaroita tai palveluja siirretään arvonlisäverollisen toiminnan piiristä vähennyskelvottomaan käyttöön tai yrittäjän itsensä käyttöön. Arvonlisäverolaki sisältää lisäksi erityissäännöksiä mm. rakentamispalvelujen, kiinteistöhallintapalvelujen ja henkilökunnalle luovutettujen tarjoilupalvelujen omasta käytöstä.


Lähde §: arvonlisäverolaki, arvonlisäveroasetus, Verohallinto


Suomen Juristit Oy
6.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.