Autovero: Muuttoauton verotus

Millä edellytyksillä voidaan muuttoauto tuoda alennetuilla veroilla? Maahan muuttavan henkilön muuton yhteydessä tuoman yhden yksityistalouteen kuuluvan verollisen ajoneuvon veroa alennetaan enintään 13 450 eurolla seuraavilla edellytyksillä: 1) muuttaja on välittömästi… Lue lisää »

Autovero: Autoverotus

Kuinka menetellään auton hankinnan jälkeen? Autovero, ajoneuvovero ja käyttöönottoilmoitus Verotuksen kannalta autot voidaan jakaa kahteen luokkaan: A) Autot, jotka on rekisteröity Suomessa Mikäli ostat ajoneuvon, joka on jo rekisteröity Suomessa,… Lue lisää »

Autovero: Autoveron veropäätös ja muutoksenhaku

Veropäätös ei miellytä, miten hakea muutosta? Tulliviranomaisen tai ajoneuvohallintokeskuksen päätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeudelle. Muutosta on haettava kirjallisesti ja valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa viranomaiselle, jonka päätöksestä valitetaan. Valitusaika on… Lue lisää »

Autovero: Autoveron oikaisu

Kuinka oikaistaan selvä virhe? Autovero voidaan määrättä virheellisesti esimerkiksi laskuvirheen tai siihen verrattavan erehdyksen vuoksi tai siksi, että veroviranomainen ei ole asiaa joltakin osin tutkinut. Jos virhe on aiheutunut pelkästään… Lue lisää »

Autovero: Autoveron maksuvelvollisuudesta vapautuminen

Millä edellytyksillä voidaan vapautua verosta? Autoverosta on tietyillä ehdoilla vapaa pelastusauto, sairasauto, invataksi, eläinlääkintäauto, kuorma-auto sekä yksinomaan ruumiiden ja hautajaistoimintaan liittyvien kukkalaitteiden kuljetukseen käytettävä ruumisauto. Autoveroa ei tarvitse suorittaa myöskään… Lue lisää »

Autovero: Ajoneuvon hankinta EU-maasta

Mitä on otettava huomioon ennen auton ostoa? Ennen ostoa myyjän omistusoikeus on selvitettävä. Autoon liittyvät asiakirjat kannattaa tarkastuttaa paikallisen asiantuntevan viranomaisen avustuksella. Oleellista on se, että auton valmistenumero vastaa auton… Lue lisää »