Mitä on otettava huomioon ennen auton ostoa?

Ennen ostoa myyjän omistusoikeus on selvitettävä. Autoon liittyvät asiakirjat kannattaa tarkastuttaa paikallisen asiantuntevan viranomaisen avustuksella. Oleellista on se, että auton valmistenumero vastaa auton asiakirjoissa ilmoitettua tietoa. Asiantuntijan avustuksella kannattaa lisäksi selvittää todelliset ajokilometrit. Tässä yhteydessä on myös selvitettävä se, että auto täyttää vaatimukset myös Suomessa. Kysymys on siitä, että ajoneuvo voidaan rekisteröidä Suomeen. Kannattaa kääntyä katsastustoimipaikkaan tai ajoneuvorekisterikeskukseen vaatimusten selvittämiseksi. Oleellista on tarkastaa EY-tyyppihyväksyntä sekä Suomessa vaadittavat pakolliset varusteet.

Mikäli kauppa voidaan tehdä, on laadittava kunnolliset asiapaperit. Kauppakirja on laadittava siten, että keskeiset ehdot mainitaan. Ostaja ja myyjä ovat luonnollisesti mainittava kauppakirjassa.

Nopeaa apua lakiasioihin.