Ajoneuvon verotusarvo autoverotuksessa on merkityksellinen, koska se ratkaisee viime kädessä autoveron määrän. Tämän vuoksi on tärkeää hahmottaa miten verotusarvo määritellään. Ajoneuvon verotusarvo on sen verollinen vähittäismyyntiarvo. Ajoneuvon yleisellä vähittäismyyntiarvolla tarkoitetaan hintaa joka yhdestä samanlaisesta ajoneuvosta olisi yleisesti saatavissa kun se myytäisiin verollisena kuluttajalle Suomen markkinoilla hetkellä jona ajoneuvo ilmoitetaan tai se olisi pitänyt ilmoittaa verotettavaksi.

Jos käypää arvoa ei saada selville

Käytetyn ajoneuvon verotusarvoa ei voida esim. vähäisten markkinatietojen vuoksi määrittää aina edellä esitetyllä tavalla. Tällöin voidaan vähittäismyyntiarvo määrittää vastaavan uuden ajoneuvon yleisen vähittäismyyntiarvon perusteella. Laskutavassa ajoneuvon arvoa alennetaan sen iän perusteella yhdellä prosentilla jokaista kuukautta kohden, laskettaen jokaisen edellisen kuukauden loppuun lasketusta jäännösarvosta. Arvonaleneman oletuksesta voidaan oiujeta, jos tilastollisesti tai muuten perusteita poiketa arvonalenemaolettamasta.

Ajoneuvon verotusarvo autoverotuksessa

Autoveron määrä riippuu siis auton yleisestä vähittäismyyntiarvosta Suomen markkinoilla sekä hiilidioksidipäästölukemasta. Autovero lasketaan lähtökohtaisesti ajoneuvon yleisen vähittäismyyntiarvon eli sen verotusarvon perusteella. Prosenttiluku, jolla autovero lasketaan yleisestä vähittäismyyntiarvosta, määräytyy auton tyyppihyväksynnän mukaisten hiilidioksidipäätöjen perusteella. Vanhemmilla autoilla, joista ei ole saatavissa ko. päästöä, sovelletaan auton kokonaispainoon ja käyttövoimaan perustuvaa veroprosenttia.

Nopeaa apua lakiasioihin.