Kuinka oikaistaan selvä virhe?

Autovero voidaan määrättä virheellisesti esimerkiksi laskuvirheen tai siihen verrattavan erehdyksen vuoksi tai siksi, että veroviranomainen ei ole asiaa joltakin osin tutkinut. Jos virhe on aiheutunut pelkästään viranomaisen menettelystä ja seurauksena on ollut joko liian alhainen verotus tai verotus, joka ylittää normaalin veroarvon, voidaan verotusta oikaista.

Oikaisijana toimii päätöksen tehnyt veroviranomainen. Edellytyksenä on lisäksi se, että asia ei muutoin ole vireillä tai valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Oikaisu on tehtävä vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jona vero tai veronpalautus määrättiin tai olisi verovelvollisen ilmoituksen perusteella pitänyt määrätä.

Nopeaa apua lakiasioihin.