Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys

Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys on yksi veroista tehtävistä vähennyksistä. Muita vähennyksiä on esim. tulonhankkimisvähennys ja pakollisten vakuutusmaksujen vähennys. Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta Puhtaalla ansiotulolla tarkoitetaan tuloa, josta on vähennetty tulon hankkimisesta… Lue lisää »

Perintöverotus: Vilpittömän mielen suoja

Saako perintöverotuksessa vilpittömän mielen suojaa? Kysymys vilpittömän mielen suojasta tulee esiin tilanteissa, joissa perillisten itse tekemien asiakirjojen sisältö ei laisinkaan vastaa sitä, mitä he todellisuudessa ovat tarkoittaneet. Miten tulisi menetellä?… Lue lisää »

Perintöverotus: Perukirja

Perunkirjoituksesta on laadittava perukirja. Perukirjan verotoimistoon jättämiselle on varattu aikaa kuukausi perunkirjoituksen toimittamisesta, mikä käytännössä pidentää perukirjan laatimisaikaa. Perukirjaa ei ole mitenkään välttämätöntä laatia valmiiksi itse perunkirjoitustilaisuudessa. Perukirjaa voidaan pitää… Lue lisää »

Perunkirjoitus: Vero-oikeudellinen velvoite

Mitä tarkoittaa perunkirjoituksen vero-oikeudellinen velvoite? Perunkirjoitus vero-oikeudellisena velvoitteena tarkoittaa sitä, että perunkirjoituksen pohjalta laadittu perukirja on jätettävä asianomaiseen verotoimistoon perintöverotoimenpiteitä varten. Voidaan perustellusti olla sitä mieltä, että nimenomaan perunkirjoituksen vero-oikeudellinen… Lue lisää »

Perintöverotus: Perintöön ryhtyminen

Mitä tarkoittaa perintöön ryhtyminen? Perillisen on lain mukaan otettava kuolinpesä hoitoonsa ja hallintaansa ja ryhdyttävä toimenpiteisiin mm. perunkirjoituksen toimittamiseksi. Perillisen myös edellytetään osallistuvan perunkirjoitukseen. Lakimääräisiin jäämistöä koskeviin toimiin ryhtyminen tai… Lue lisää »

Henkivakuutuskorvaus

Minkä osan leski ja 3 lasta saavat verovapaasti 300.000 euron henkivakuutuskorvauksesta? Vainajalta jäi puoliso ja kolme lasta. Henkivakuutuksen kokonaissumma on 300.000 euroa ja edunsaajiksi on merkitty omaiset. Lesken osuus on… Lue lisää »

Henkivakuutus: Vakuutuksen kohteena luonnollinen henkilö

Mitä ovat henkivakuutukset? Vakuutukset voidaan jakaa karkeasti henkilö- ja esinevakuutuksiin. Henkilövakuutusten piiriin kuuluvat mm. vapaaehtoiset henkivakuutukset, ryhmähenkivakuutukset, tapaturmavakuutukset sekä eläkevakuutus. Henkilövakuutuksia voidaan myöntää myös erilaisina yhdistelmävakuutuksina. Vakuutuksen kohteena on luonnollinen… Lue lisää »

Ajoneuvon verotusarvo autoverotuksessa

Ajoneuvon verotusarvo autoverotuksessa on merkityksellinen, koska se ratkaisee viime kädessä autoveron määrän. Tämän vuoksi on tärkeää hahmottaa miten verotusarvo määritellään. Ajoneuvon verotusarvo on sen verollinen vähittäismyyntiarvo. Ajoneuvon yleisellä vähittäismyyntiarvolla tarkoitetaan hintaa… Lue lisää »