Mikä on perukirjan tehtävä?

Perukirjan tehtävänä on toimia vainajan omaisuusluettelona sekä kuolinpesän osakasluettelona, mutta ja ennen kaikkea myös veroilmoituksena. Perukirjaan on merkittävä vainajan ja lesken omaisuudet sekä kuolinpesän osakkaat. Pelkkä esineluettelo ei riitä, sillä omaisuus on myös arvostettava.

Osakasluettelolle voi halutessaan hakea maistraatin vahvistuksen, mikä varsinkin runsasjäsenisissä kuolinpesissä helpottaa asiointia ja oikeustoimien tekemistä kuolinpesän puolesta. Silloin ei sukuselvityksiä virkatodistuksineen tarvitse esittää ja tarkastaa useampaa kertaa.

Tätä nykyä perukirjan rooli veroilmoituksena on korostunut. Perukirjaan on syytä ottaa kaikki verotuksen kannalta huomionarvoiset seikat. Lesken on esim. muistettava vedota asumisoikeuteensa, jotta se verotuksessa tulisi huomioon otetuksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.