Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys on yksi veroista tehtävistä vähennyksistä. Muita vähennyksiä on esim. tulonhankkimisvähennys ja pakollisten vakuutusmaksujen vähennys.

Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta

Puhtaalla ansiotulolla tarkoitetaan tuloa, josta on vähennetty tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot. Kunnallisverotuksessa ansiotulovähennys lasketaan verovelvollisen ansaitsemien veronalaisten palkkatulojen ja muiden ansiotulojen perusteella. Vähennyksen määrä on 51 % tulojen 2500 e ylittävältä osalta. Vähennystä saa 7230 e:n saakka. Euromääräisen ylärajan ylittävien tulojen osalta vähennys on enää 28%.

Vähennyksen enimmäismäärä voi olla 3570 euroa. Jos verovelvollisen puhdas ansiotulo ylittää 14 000, pienenee vähennyksen määrä 4,5 %:a 14 000 euroa ylittävältä osalta.

Verovelvollisen ei itse tarvitse vaatia vähennystä, vaan veroviranomainen tekee vähennyksen viran puolesta.

Lähde §: Verohallinto

Nopeaa apua lakiasioihin.