Saako perintöverotuksessa vilpittömän mielen suojaa?

Kysymys vilpittömän mielen suojasta tulee esiin tilanteissa, joissa perillisten itse tekemien asiakirjojen sisältö ei laisinkaan vastaa sitä, mitä he todellisuudessa ovat tarkoittaneet. Miten tulisi menetellä? Yleistä vastausta ei voida antaa, vaan asia vaatii tapauskohtaista harkintaa. Asiaa on puntaroitava mm. veronkiertosäännöksen kannalta.

Verottajalta voitaneen edellyttää myös tietynlaista aktiivisuutta. Esimerkkinä olkoon tilanne, jossa perilliset selvästi aikovat jatkaa maatilatalouden harjoittamista, mutta eivät ole vaatineet sukupolvenvaihdoshuojennusta. Tällöin asiaa tulisi heiltä tiedustella ennen verotuksen toimittamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.