Perunkirjoituksesta on laadittava perukirja. Perukirjan verotoimistoon jättämiselle on varattu aikaa kuukausi perunkirjoituksen toimittamisesta, mikä käytännössä pidentää perukirjan laatimisaikaa. Perukirjaa ei ole mitenkään välttämätöntä laatia valmiiksi itse perunkirjoitustilaisuudessa.

Perukirjaa voidaan pitää eräänlaisena valmisteluasiakirjana varsinaisille kuolinpesän jakotoimituksille, ositukselle ja perinnönjaolle. Perukirjaan on merkitty se omaisuus, johon jako tulee kohdistumaan. Perittävän ja lesken omistukset sekä omistussuhteet on perukirjassa selvitetty.

Myös maininta annetuista ennakkoperinnöistä, lahjoista tai muista etuisuuksista on perukirjaan sisällytettävä. Siksi jakoon on helppo ryhtyä huolellisesti laaditun perukirjan pohjalta. Joskus jako saatetaan kyllä toimittaa ennen perunkirjoitusta, mutta tällainen menettely ei ainakaan velkaisissa pesissä ole kovin suotavaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.