Perintöverotus: Hallintaoikeusvähennys

Hyväksytäänkö hallintaoikeusvähennys perintöverotuksessa? Jos leski perukirjassa tai erillisessä asiakirjassa on ilmoittanut käyttävänsä lakimääräistä oikeuttaan hallita jäämistöön kuuluvaa asuntoa ja asuntoirtaimistoa, vähennetään hallintaoikeuden pääoma-arvo perintöverotuksessa jäämistön arvosta. Muun jäämistöomaisuuden kuin asunnon… Lue lisää »

Perintöverotus: Hallintaoikeudesta luopuminen jälkikäteen

Voiko hallintaoikeudesta luopua jälkikäteen? Lain säännökset eivät aseta estettä hallintaoikeudesta luopumiselle. Hallintaoikeudesta luopuminen voi johtaa perintö- ja lahjaverotuksen oikaisuun. Lisäksi luopuminen ilman vastiketta voidaan verotuksessa katsoa lahjaksi hallintaoikeuden haltijalta hallintaoikeuden… Lue lisää »

Perintöverotus: Ennakkoperinnön verotus

Miten ennakkoperintö verotetaan? Ennakkoperintöä perittävän elinaikana lahjana verotettaessa ei ennakkoperinnön käsitteellä ole merkitystä. Verotetaan normaalista lahjasta. Ennakkoperintö on saantona lahja. Ennakkoperinnön käsite tulee merkitykselliseksi vasta perittävän kuoltua toimitettavassa perintöverotuksessa ja… Lue lisää »

Perintövero: Perintöverovelvollisuus

Kuka on velvollinen maksamaan perintöveroa? Suomessa on käytössä ns. perintöosuusverojärjestelmä, jonka mukaan kukin perillinen maksaa perintöveron omasta osuudestaan jäämistöön. Velvollisuus suorittaa perintöveroa alkaa perittävän kuolinhetkellä. Vasta perukirjaan pohjautuvassa verotusmenettelyssä kuitenkin… Lue lisää »

Perintövero: Perintöoikeuden menetys, passiivisuus perusteena

Mitä jos minulle määrätätään perintövero, vaikka en aio ottaa perintöä vastaan? Perintöoikeuden menetys passiivisuuden perusteella edellyttää oikeuteensa vetoamatta jättävältä täydellistä passiivisuutta perinnön jakautumisesta ja perinnönsaajista. Tällöin ei myöskään perintöverovelkasuhdetta synny.… Lue lisää »

Perintövero: Milloin velvollisuus maksaa perintöveroa?

Milloin syntyy velvollisuus maksaa perintöveroa? Vero-oikeudellisesti perinnönjättäjän omaisuus siirtyy perillisille ja testamentinsaajille perinnönjättäjän kuolinhetkellä. Perintö- ja lahjaverolain mukaan velvollisuus suorittaa perintöveroa alkaa perinnönjättäjän kuolinhetkellä. Kysymyksessä on ns. abstrakti verovelkasuhde. Perintöveroprosessi… Lue lisää »

Perintövero: Epäsuhtainen perinnönjako

Mitä jos perinnönjako on epäsuhtainen? Lähtökohtana perintökaaren perinnönjakosäännöksissä on sukulaisuuteen perustuva tasajako. Jos joku perillisistä liiaksi luopuu osuudestaan toisen hyväksi, voi kysymyksessä olla lahja ja sovellettavaksi voi tulla jopa kahdenkertainen… Lue lisää »

Perintövero: Epäsuhtainen ositus

Mitä jos ositus on epäsuhtainen? Kun ositus toimitetaan avioliittolain säännösten ja periaatteiden mukaan, on lähtökohtana, että lahjaverotus ei kohdistu osituksen sisältämiin varallisuuden siirtoihin. Tasinko ja mahdolliset lain nojalla suoritettavaksi määrätyt… Lue lisää »